Vzniklo združenie Partneri Rodinných Firiem

Prepájame najlepšie špecializácie a referencie v poradenstve pre rodinné firmy...

EPPP tím podporuje projekt Good Idea Slovakia

Slovensko vnímame ako "dobrý nápad" nielen pre investície, ale aj ako liaheň inovatívneho myslenia...

2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

EPPP v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave vydalo informačnú brožúru o TTIP

Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) si ako poradensko-analytický inštitút pôsobiaci v Bratislave a Bruseli plne uvedomuje dôležitosť dohody o zóne voľného obchodu TTIP – Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií pre ďalší rast a rozvoj ekonomiky Slovenska. V záujme zvýšenia informovanosti o pozitívnych dopadoch tejto pripravovanej dohody EPPP v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave zostavilo a vydalo ucelenú informačnú brožúru v slovenskom a anglickom jazyku, ktorá poskytuje základné informácie nielen o hlavných princípoch, procese a obsahu rokovaní, ale aj o prioritách a očakávaniach slovenských podnikateľov a dopadoch na slovenskú ekonomiku.

08.12.2014

Rodinné podnikanie alebo (ne)zostane to v rodine

S cieľom rozprúdiť odbornú diskusiu o rodinných podnikoch, legislatívnych nedostatkoch vo vzťahu k rodinnému podnikaniu i v oblasti vnútorného nastavenia rodiny v prospech rodinného podnikania poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Amrop a so Slovak Business Agency zrealizoval kvalitatívny prieskum a jeho závery spracoval do štúdie Rodinné podnikanie alebo (ne)zostane to v rodine.

02.12.2014

EPPP sa zapojil do Európskeho týždňa MSP

V rámci iniciatívy Európsky týždeň malého a stredného podnikania analyticko-poradenský inštitút EPPP zorganizoval seminár Prečo sú rodinné podniky na Slovensku neviditeľné?. Podujatie určené pre pozvaných hostí sa uskutočnilo 29. októbra 2014 v Hoteli Max Inn v Bratislave. EPPP odborný seminár pripravilo v spolupráci so Slovak Business Agency a s ďalšími partnermi s cieľom rozprúdiť odbornú diskusiu na aktuálne témy týkajúce sa rodinného podnikania na Slovensku. Na seminári vystúpili predstavitelia verejnej správy a akademického a neziskového sektora, experti z oblasti poradenstva a zástupcovia rodinných podnikov. Jedným z hostí bola Lenka Beinhoff zo Švajčiarska, ktorá sa dlhodobo zaoberá problematikou rodinných firiem na medzinárodnej úrovni. Ako odborníčka so slovenskými koreňmi sa s účastníkmi podelila o osobné skúsenosti. S témou Vrátia sa deti domov? alebo Nástupníctvo v rodinných firmách vystúpil Mario Fondati, partner zo spoločnosti Amrop, ktorá bola partnerom seminára.

Štúdia Rodinné podnikanie alebo (ne)zostane to v rodine...
Program a partneri...
Tlačová informácia...
Európsky týždeň malého a stredného podnikania...
Fotogaléria...
Profily hostí...
Prezentácia D. Pitoňáka...
Prezentácia Z. Kováčovej...
Prezentácia H. Knuuttila...
Prezentácia M. Fondatiho...
Prezentácia M. Krošlákovej...

30.10.2014

Platforma žien Slovenska

Platforma žien Slovenska je nezávislá a apolitická organizácia, ktorej ambíciou je byť rovnocenným partnerom exekutívnej i zákonodarnej moci pri presadzovaní potrieb žien, zvyšovaní ich účasti na trhu práce, rozhodovaní, zabezpečovaní rovného postavenia a prispievaní k zmene vnímania žien v spoločnosti. Poradensko-analytický inštitút EPPP chce ako riadny člen v súlade s hodnotami, ktoré vyznáva, a hlavnými iniciatívami zameranými na vzdelávanie, výskum a vývoj, podnikanie a spoločenské vedy Platforme žien Slovenska pomáhať pri plnení aktivít a úloh zacielených prioritne na ženy – podnikateľky, rovnováhu medzi rodinou a profesijnou kariérou a podporu žien v líderských a manažérskych funkciách.

Viac informácií...

25.07.2014

HNClub: Budúcnosť rodinných firiem na Slovensku

Aké sú špecifiká podnikania rodinných firiem? S akými problémami títo podnikatelia najčastejšie bojujú, kto by mal mať v biznise rozhodujúce slovo a v čom sú výhody a nevýhody rodinného podnikania? Týmto i mnohým ďalším otázkam týkajúcim sa témy Budúcnosť rodinných firiem na Slovensku sa 11. februára 2014 venovali hostia jedného z pravidelných stretnutí HNClubu. Keďže podľa viacerých prieskumov na Slovensku rodinné firmy zanikajú aj preto, že biznis nemá kto prebrať, jednou z tém bola aj otázka nástupníctva a výmeny generácií. K aktívnym účastníkom klubového podvečera bol aj Mario Fondati, partner zo slovenského Amropu, ktorý sa rodinným podnikom venuje v rámci pracovnej skupiny Family Business. Túto tému dlhodobo rozvíja aj v spolupráci s poradensko-analytickým inštitútom EPPP.

Viac informácií...
Anketa/videozáznam...

13.02.2014