#ourCEEfuture

Otvorená platforma pre expertov zo strednej a z východnej Európy. Chceme vytvoriť digitálnu ekonomiku prospešnú pre všetkých,...

Ako môže rodinnej firme pomôcť odborná pomoc zvonku

Martin Krekáč v publikácii SBA o podpore procesu nástupníctva...

2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

EPPP v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave vydalo informačnú brožúru o TTIP

Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) si ako poradensko-analytický inštitút pôsobiaci v Bratislave a Bruseli plne uvedomuje dôležitosť dohody o zóne voľného obchodu TTIP – Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií pre ďalší rast a rozvoj ekonomiky Slovenska. V záujme zvýšenia informovanosti o pozitívnych dopadoch tejto pripravovanej dohody EPPP v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave zostavilo a vydalo ucelenú informačnú brožúru v slovenskom a anglickom jazyku, ktorá poskytuje základné informácie nielen o hlavných princípoch, procese a obsahu rokovaní, ale aj o prioritách a očakávaniach slovenských podnikateľov a dopadoch na slovenskú ekonomiku.

08.12.2014

Rodinné podnikanie alebo (ne)zostane to v rodine

S cieľom rozprúdiť odbornú diskusiu o rodinných podnikoch, legislatívnych nedostatkoch vo vzťahu k rodinnému podnikaniu i v oblasti vnútorného nastavenia rodiny v prospech rodinného podnikania poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Amrop a so Slovak Business Agency zrealizoval kvalitatívny prieskum a jeho závery spracoval do štúdie Rodinné podnikanie alebo (ne)zostane to v rodine.

02.12.2014

EPPP sa zapojil do Európskeho týždňa MSP

V rámci iniciatívy Európsky týždeň malého a stredného podnikania analyticko-poradenský inštitút EPPP zorganizoval seminár Prečo sú rodinné podniky na Slovensku neviditeľné?. Podujatie určené pre pozvaných hostí sa uskutočnilo 29. októbra 2014 v Hoteli Max Inn v Bratislave. EPPP odborný seminár pripravilo v spolupráci so Slovak Business Agency a s ďalšími partnermi s cieľom rozprúdiť odbornú diskusiu na aktuálne témy týkajúce sa rodinného podnikania na Slovensku. Na seminári vystúpili predstavitelia verejnej správy a akademického a neziskového sektora, experti z oblasti poradenstva a zástupcovia rodinných podnikov. Jedným z hostí bola Lenka Beinhoff zo Švajčiarska, ktorá sa dlhodobo zaoberá problematikou rodinných firiem na medzinárodnej úrovni. Ako odborníčka so slovenskými koreňmi sa s účastníkmi podelila o osobné skúsenosti. S témou Vrátia sa deti domov? alebo Nástupníctvo v rodinných firmách vystúpil Mario Fondati, partner zo spoločnosti Amrop, ktorá bola partnerom seminára.

Štúdia Rodinné podnikanie alebo (ne)zostane to v rodine...
Program a partneri...
Tlačová informácia...
Európsky týždeň malého a stredného podnikania...
Fotogaléria...
Profily hostí...
Prezentácia D. Pitoňáka...
Prezentácia Z. Kováčovej...
Prezentácia H. Knuuttila...
Prezentácia M. Fondatiho...
Prezentácia M. Krošlákovej...

30.10.2014

Platforma žien Slovenska

Platforma žien Slovenska je nezávislá a apolitická organizácia, ktorej ambíciou je byť rovnocenným partnerom exekutívnej i zákonodarnej moci pri presadzovaní potrieb žien, zvyšovaní ich účasti na trhu práce, rozhodovaní, zabezpečovaní rovného postavenia a prispievaní k zmene vnímania žien v spoločnosti. Ako riadny člen Platforme žien Slovenska pomáhame pri plnení aktivít a úloh zacielených prioritne na ženy – podnikateľky, rovnováhu medzi rodinou a profesijnou kariérou a podporu žien v líderských a manažérskych funkciách.

Viac informácií...

25.07.2014

HNClub: Budúcnosť rodinných firiem na Slovensku

Aké sú špecifiká podnikania rodinných firiem? S akými problémami títo podnikatelia najčastejšie bojujú, kto by mal mať v biznise rozhodujúce slovo a v čom sú výhody a nevýhody rodinného podnikania? Týmto i mnohým ďalším otázkam týkajúcim sa témy Budúcnosť rodinných firiem na Slovensku sa 11. februára 2014 venovali hostia jedného z pravidelných stretnutí HNClubu. Keďže podľa viacerých prieskumov na Slovensku rodinné firmy zanikajú aj preto, že biznis nemá kto prebrať, jednou z tém bola aj otázka nástupníctva a výmeny generácií. K aktívnym účastníkom klubového podvečera bol aj Mario Fondati, partner zo slovenského Amropu, ktorý sa rodinným podnikom venuje v rámci pracovnej skupiny Family Business. Túto tému dlhodobo rozvíja aj v spolupráci s poradensko-analytickým inštitútom EPPP.

Viac informácií...
Anketa/videozáznam...

13.02.2014