#ourCEEfuture

Otvorená platforma pre expertov zo strednej a z východnej Európy. Chceme vytvoriť digitálnu ekonomiku prospešnú pre všetkých,...

Ako môže rodinnej firme pomôcť odborná pomoc zvonku

Martin Krekáč v publikácii SBA o podpore procesu nástupníctva...

2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

EPPP a Fipra Slovakia spustili projekt Transatlantický obchod: nové príležitosti pre slovenské podniky

Aj slovenské malé a stredné podniky sa kvalitnými produktmi a službami dokážu presadiť za veľkou mlákou. Zvýšenie exportného potenciálu slovenských firiem by malo byť výstupom projektu Transatlantický obchod: nové príležitosti pre slovenské podniky, ktorý realizoval poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Fipra Slovakia a s podporou Veľvyslanectva USA v Bratislave. Súčasťou projektu je aj webová stránka www.transatlantictrade.sk. Projekt je naviazaný na aktuálne rokovania EÚ a USA o dohode o vytvorení zóny voľného obchodu TTIP – Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií. Táto dohoda podporí exportné a podnikateľské aktivity väčšieho počtu slovenských podnikov na trhu USA, čo je o. i. dôvodom zapojenia EPPP do projektu v rámci Podnikateľskej iniciatívy – jednej zo štyroch iniciatív, ktoré určujú jeho hlavné aktivity. Fipra Slovakia poskytla odborné poradenstvo a podporu.

Viac informácií...

06.05.2016

Experti EPPP v projekte pre Svetovú banku a Európsku banku pre rekonštrukciu a rozvoj

Poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) sa prostredníctvom svojich expertov zapojil do riešiteľského tímu pokračujúceho projektu poradenskej spoločnosti Jenewein Group a Európskej banky pre rekonštrukciu a rozvoj (EBRD) v kooperácii so Svetovou bankou a s Islamskou rozvojovou bankou v oblasti analýzy legislatívneho prostredia vo verejnom obstarávaní a jeho uplatňovania v praxi v Albánsku. Experti EPPP sa vo februári 2016 zúčastnili na odbornej misii zameranej na posúdenie implementácie kontraktačných, kontrolných a kvalitatívnych mechanizmov verejného obstarávania, finančného manažmentu a manažmentu zmlúv. Tím expertov prostredníctvom štruktúrovaných dotazníkov a osobnými stretnutiami so zástupcami štátnej správy a implementačných agentúr pripravil podklady na vypracovanie záverečnej správy o stave uplatňovania princípov verejného obstarávania v Albánsku. Projektové aktivity budú ukončené v júni 2016.

21.03.2016

Good Idea Slovakia

Poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) podporuje koncept a implementáciu „značky Slovensko“ s nosným sloganom Good Idea Slovakia. Ako nezávislá organizácia, ktorá stavia na schopnosti inovovať a na schopnosti inovácie správne zavádzať najprv vo vlastnej praxi a neskôr aj u partnerov a klientov, ktorí následne preberú štafetu a tento princíp využívajú ďalej, sa chceme podieľať a pomôcť pri prezentovaní Slovenska ako miesta, kde sa rodia dobré nápady a idey. Aj my našu krajinu vnímame ako „dobrý nápad“ nielen ako turistickú, ale aj investičnú destináciu, ako zdroj zaujímavého exportu či ako liaheň zaujímavej kultúry a inovatívneho myslenia.

Viac informácií...
Video spot...

08.02.2016