Vzniklo združenie Partneri Rodinných Firiem

Prepájame najlepšie špecializácie a referencie v poradenstve pre rodinné firmy...

EPPP tím podporuje projekt Good Idea Slovakia

Slovensko vnímame ako "dobrý nápad" nielen pre investície, ale aj ako liaheň inovatívneho myslenia...

2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

EPPP a Fipra Slovakia spustili projekt Transatlantický obchod: nové príležitosti pre slovenské podniky

Aj slovenské malé a stredné podniky sa kvalitnými produktmi a službami dokážu presadiť za veľkou mlákou. Zvýšenie exportného potenciálu slovenských firiem by malo byť výstupom projektu Transatlantický obchod: nové príležitosti pre slovenské podniky, ktorý realizoval poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Fipra Slovakia a s podporou Veľvyslanectva USA v Bratislave. Súčasťou projektu je aj webová stránka www.transatlantictrade.sk. Projekt je naviazaný na aktuálne rokovania EÚ a USA o dohode o vytvorení zóny voľného obchodu TTIP – Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií. Táto dohoda podporí exportné a podnikateľské aktivity väčšieho počtu slovenských podnikov na trhu USA, čo je o. i. dôvodom zapojenia EPPP do projektu v rámci Podnikateľskej iniciatívy – jednej zo štyroch iniciatív, ktoré určujú jeho hlavné aktivity. Fipra Slovakia poskytla odborné poradenstvo a podporu.

Viac informácií...

06.05.2016

Experti EPPP v projekte pre Svetovú banku a Európsku banku pre rekonštrukciu a rozvoj

Poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) sa prostredníctvom svojich expertov zapojil do riešiteľského tímu pokračujúceho projektu poradenskej spoločnosti Jenewein Group a Európskej banky pre rekonštrukciu a rozvoj (EBRD) v kooperácii so Svetovou bankou a s Islamskou rozvojovou bankou v oblasti analýzy legislatívneho prostredia vo verejnom obstarávaní a jeho uplatňovania v praxi v Albánsku. Experti EPPP sa vo februári 2016 zúčastnili na odbornej misii zameranej na posúdenie implementácie kontraktačných, kontrolných a kvalitatívnych mechanizmov verejného obstarávania, finančného manažmentu a manažmentu zmlúv. Tím expertov prostredníctvom štruktúrovaných dotazníkov a osobnými stretnutiami so zástupcami štátnej správy a implementačných agentúr pripravil podklady na vypracovanie záverečnej správy o stave uplatňovania princípov verejného obstarávania v Albánsku. Projektové aktivity budú ukončené v júni 2016.

21.03.2016

Good Idea Slovakia

Poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) podporuje koncept a implementáciu „značky Slovensko“ s nosným sloganom Good Idea Slovakia. Ako nezávislá organizácia, ktorá stavia na schopnosti inovovať a na schopnosti inovácie správne zavádzať najprv vo vlastnej praxi a neskôr aj u partnerov a klientov, ktorí následne preberú štafetu a tento princíp využívajú ďalej, sa chceme podieľať a pomôcť pri prezentovaní Slovenska ako miesta, kde sa rodia dobré nápady a idey. Aj my našu krajinu vnímame ako „dobrý nápad“ nielen ako turistickú, ale aj investičnú destináciu, ako zdroj zaujímavého exportu či ako liaheň zaujímavej kultúry a inovatívneho myslenia.

Viac informácií...
Video spot...

08.02.2016