#ourCEEfuture

Otvorená platforma pre expertov zo strednej a z východnej Európy. Chceme vytvoriť digitálnu ekonomiku prospešnú pre všetkých,...

Ako môže rodinnej firme pomôcť odborná pomoc zvonku

Martin Krekáč v publikácii SBA o podpore procesu nástupníctva...

2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Jenewein – Amrop – Fipra – EPPP na YouTube

Vlastný spoločný kanál na stránke YouTube.sk majú od začiatku tohto leta aj poradenské spoločnosti Jenewein Group, Amrop a Fipra a poradensko-analytický inštitút EPPP. V čase spustenia obsahoval niekoľko videí z dávnej i menej dávnej histórie – okrem krátkeho reklamného spotu napríklad aj výber z rozhovorov mimoriadne úspešnej februárovej série stretnutí organizovaných pod hlavičkou Coffee Time with Amrop či reláciu Portrét, v ktorej sa na TA3 predstavil Martin Krekáč, chairman a majiteľ Jenewein Group. Postupne budú pribúdať ďalšie videá, najbližšie na zverejnenie pripravujeme tri krátke rozhovory pripravené v rámci novej spolupráce s projektom čoRobím.sk. Okrem návratu k májovej HR pohode v nich Mario Fondati, partner Amropu, a Liana Abaffyová, konzultantka, predstavia svoje povolanie – portál čoRobím.sk je totiž on-line knižnicou povolaní – partnerom pri poskytovaní informácií o budúcej kariére a prvým miestom, na ktoré sa rodičia a mladí ľudia obrátia, keď sa začnú zaujímať o budúce povolanie.

Pozrite si naše videá...

02.09.2015

EPPP aktívne oblasti projektového partnerstva

Poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) ako partner projektu zabezpečil vypracovanie piatich analytických štúdií k Elektronickému systému evaluácie potenciálu podnikateľského prostredia (ESEP). Analytické štúdie slúžili na naplnenie Národného projektu Podpora zriadenia a rozvoj Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa, ktorého riešiteľom je Slovak Business Agency. Analytické dokumenty EPPP sa týkali piatich oblastí: Možnosti a potenciál malých a stredných podnikov z hľadiska zvyšovania ich inovačnej výkonnosti, napríklad prostredníctvom využívania prvkov kreatívneho priemyslu; Možnosti prepájania malých a stredných podnikov na veľké a nadnárodné spoločnosti; Meranie účinnosti podporných programov; Potenciál start-upových riešení a ich uplatnenia na národnom a globálnom trhu a Potenciál a možnosti malých a stredných podnikov pre pôsobenie na trhu EÚ a internacionalizácia malých a stredných podnikov na trhoch mimo EÚ.

27.07.2015

EPPP partnerom TREND konferencie o duálnom vzdelávaní

TREND Holding zareagoval na aktuálne pripravovaný zákon o odbornom vzdelávaní a ako ďalšiu z radu TREND konferencií na 20. apríl 2015 pripravil podujatie s názvom Ako realizovať duálne vzdelávanie. Konferencia, nad ktorou prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler, sa uskutočnila v rámci série Firmy a školy. Odborný program bol kombináciou vystúpení tvorcov zákona i zástupcov stavovských organizácií, škôl, firiem a nezávislých poradcov. Analyticko-poradenský inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie má vzdelávanie zadefinované ako jednu zo štyroch hlavných iniciatív, a tak sa vďaka odbornosti a hlbokej skúsenosti s nosnou témou stal partnerom tohto podujatia. S cieľom rozvinúť spektrum tém a zvýšiť kvalitu odborného programu a prínos podujatia sa EPPP zapojil aj do panelovej diskusie. Andrej Hutta, special advisor EPPP pre vzdelávanie, hovoril najmä o tom, ako možno firmám a školám uľahčiť vstup do systému duálneho vzdelávania.

Viac informácií...
Partneri...
Fotogaléria...

23.04.2015