Vzniklo združenie Partneri Rodinných Firiem

Prepájame najlepšie špecializácie a referencie v poradenstve pre rodinné firmy...

EPPP tím podporuje projekt Good Idea Slovakia

Slovensko vnímame ako "dobrý nápad" nielen pre investície, ale aj ako liaheň inovatívneho myslenia...

2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Jenewein – Amrop – Fipra – EPPP na YouTube

Vlastný spoločný kanál na stránke YouTube.sk majú od začiatku tohto leta aj poradenské spoločnosti Jenewein Group, Amrop a Fipra a poradensko-analytický inštitút EPPP. V čase spustenia obsahoval niekoľko videí z dávnej i menej dávnej histórie – okrem krátkeho reklamného spotu napríklad aj výber z rozhovorov mimoriadne úspešnej februárovej série stretnutí organizovaných pod hlavičkou Coffee Time with Amrop či reláciu Portrét, v ktorej sa na TA3 predstavil Martin Krekáč, chairman a majiteľ Jenewein Group. Postupne budú pribúdať ďalšie videá, najbližšie na zverejnenie pripravujeme tri krátke rozhovory pripravené v rámci novej spolupráce s projektom čoRobím.sk. Okrem návratu k májovej HR pohode v nich Mario Fondati, partner Amropu, a Liana Abaffyová, konzultantka, predstavia svoje povolanie – portál čoRobím.sk je totiž on-line knižnicou povolaní – partnerom pri poskytovaní informácií o budúcej kariére a prvým miestom, na ktoré sa rodičia a mladí ľudia obrátia, keď sa začnú zaujímať o budúce povolanie.

Pozrite si naše videá...

02.09.2015

EPPP aktívne oblasti projektového partnerstva

Poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) ako partner projektu zabezpečil vypracovanie piatich analytických štúdií k Elektronickému systému evaluácie potenciálu podnikateľského prostredia (ESEP). Analytické štúdie slúžili na naplnenie Národného projektu Podpora zriadenia a rozvoj Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa, ktorého riešiteľom je Slovak Business Agency. Analytické dokumenty EPPP sa týkali piatich oblastí: Možnosti a potenciál malých a stredných podnikov z hľadiska zvyšovania ich inovačnej výkonnosti, napríklad prostredníctvom využívania prvkov kreatívneho priemyslu; Možnosti prepájania malých a stredných podnikov na veľké a nadnárodné spoločnosti; Meranie účinnosti podporných programov; Potenciál start-upových riešení a ich uplatnenia na národnom a globálnom trhu a Potenciál a možnosti malých a stredných podnikov pre pôsobenie na trhu EÚ a internacionalizácia malých a stredných podnikov na trhoch mimo EÚ.

27.07.2015

EPPP partnerom TREND konferencie o duálnom vzdelávaní

TREND Holding zareagoval na aktuálne pripravovaný zákon o odbornom vzdelávaní a ako ďalšiu z radu TREND konferencií na 20. apríl 2015 pripravil podujatie s názvom Ako realizovať duálne vzdelávanie. Konferencia, nad ktorou prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler, sa uskutočnila v rámci série Firmy a školy. Odborný program bol kombináciou vystúpení tvorcov zákona i zástupcov stavovských organizácií, škôl, firiem a nezávislých poradcov. Analyticko-poradenský inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie má vzdelávanie zadefinované ako jednu zo štyroch hlavných iniciatív, a tak sa vďaka odbornosti a hlbokej skúsenosti s nosnou témou stal partnerom tohto podujatia. S cieľom rozvinúť spektrum tém a zvýšiť kvalitu odborného programu a prínos podujatia sa EPPP zapojil aj do panelovej diskusie. Andrej Hutta, special advisor EPPP pre vzdelávanie, hovoril najmä o tom, ako možno firmám a školám uľahčiť vstup do systému duálneho vzdelávania.

Viac informácií...
Partneri...
Fotogaléria...

23.04.2015