#ourCEEfuture

Otvorená platforma pre expertov zo strednej a z východnej Európy. Chceme vytvoriť digitálnu ekonomiku prospešnú pre všetkých,...

Ako môže rodinnej firme pomôcť odborná pomoc zvonku

Martin Krekáč v publikácii SBA o podpore procesu nástupníctva...

2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

EPPP sa uchádza o 2 % z vašich daní

Ak nám venujete 2 % z vašich daní za rok 2020, prispejete k odhaľovaniu a riešeniu problémov, ktoré sú kľúčové nielen pre Slovensko, ale aj pre celú Európsku úniu. Náš poradensko-analytický inštitút od roku 1998 tvorí a ponúka inovatívne riešenia zamerané na vzdelávanie, výskum a vývoj, podnikanie a spoločenské vedy. Na základe odborných princípov, dlhoročných skúseností a sieti kontaktov doma i v zahraničí pomáhame prostredníctvom týchto štyroch hlavných iniciatív vytvárať a šíriť najnovšie poznatky a najlepšie praktiky. Sme aktívni v súkromnom i vo verejnom sektore a s nadšením vytvárame priestor na dialóg a diskusiu medzi odborníkmi, akademickou obcou, zákonodarcami, podnikateľmi a ľuďmi z praxe. Kladieme dôraz na podnikateľskú dynamiku a rozvoj ekonomickej konkurencieschopnosti, pričom na základe skúseností zo stredoeurópskeho regiónu pomáhame aj pri prenose najlepších praktík riadenia spoločenských zmien a verejných politík do menej rozvinutých ekonomík a zaostávajúcich regiónov s vysokým potenciálom rozvoja. EPPP – Európske partnerstvo pre verejné stratégie, o. z., je zapísané v Zozname prijímateľov 2 % dane z príjmu.

11.03.2021