Vzniklo združenie Partneri Rodinných Firiem

Prepájame najlepšie špecializácie a referencie v poradenstve pre rodinné firmy...

EPPP tím podporuje projekt Good Idea Slovakia

Slovensko vnímame ako "dobrý nápad" nielen pre investície, ale aj ako liaheň inovatívneho myslenia...

2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Priebežné hodnotenie OP Informatizácia spoločnosti

V rámci participácie na realizácii projektu Priebežné hodnotenie Operačného programu Informatizácia spoločnosti Úrad vlády SR v auguste 2012 schválil Zuzanu Kováčovú, Senior Project Development Manager EPPP, ako kľúčového experta 4 pre oblasť programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia štrukturálnych fondov v oblasti verejnej správy a koordináciu a spracovávanie hodnotiacich správ prioritných osí a ad hoc hodnotení v zmysle zadaní a plánov hodnotení celého operačného programu. Zuzana Kováčová bude ako kľúčový expert pôsobiť až do plánovaného ukončenia projektu v júni 2013.

28.08.2012

Operačný grant pre Linku detskej istoty

Analytický inštitút EPPP expertnou podporou spolupracoval s Linkou detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF pri príprave projektového návrhu a podaní žiadosti o operačný grant z programu Daphne. Vedúcou expertného tímu bola Zuzana Kováčová, Senior Project Development Manager EPPP. Projekt bol zameraný na založenie a prevádzku telefonickej linky 116 000 ako tzv. hotline pre nezvestné deti. Po dvojmesačnej intenzívnej spolupráci Linka detskej istoty grant vo výške 122 677 eur v júni 2012 získala, vďaka čomu sa počas 12 mesiacov jej pomoc deťom v núdzi stala účinnejšia a efektívnejšia.

23.06.2012