#ourCEEfuture

Otvorená platforma pre expertov zo strednej a z východnej Európy. Chceme vytvoriť digitálnu ekonomiku prospešnú pre všetkých,...

Ako môže rodinnej firme pomôcť odborná pomoc zvonku

Martin Krekáč v publikácii SBA o podpore procesu nástupníctva...

2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Priebežné hodnotenie OP Informatizácia spoločnosti

V rámci participácie na realizácii projektu Priebežné hodnotenie Operačného programu Informatizácia spoločnosti Úrad vlády SR v auguste 2012 schválil Zuzanu Kováčovú, Senior Project Development Manager EPPP, ako kľúčového experta 4 pre oblasť programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia štrukturálnych fondov v oblasti verejnej správy a koordináciu a spracovávanie hodnotiacich správ prioritných osí a ad hoc hodnotení v zmysle zadaní a plánov hodnotení celého operačného programu. Zuzana Kováčová bude ako kľúčový expert pôsobiť až do plánovaného ukončenia projektu v júni 2013.

28.08.2012

Operačný grant pre Linku detskej istoty

Analytický inštitút EPPP expertnou podporou spolupracoval s Linkou detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF pri príprave projektového návrhu a podaní žiadosti o operačný grant z programu Daphne. Vedúcou expertného tímu bola Zuzana Kováčová, Senior Project Development Manager EPPP. Projekt bol zameraný na založenie a prevádzku telefonickej linky 116 000 ako tzv. hotline pre nezvestné deti. Po dvojmesačnej intenzívnej spolupráci Linka detskej istoty grant vo výške 122 677 eur v júni 2012 získala, vďaka čomu sa počas 12 mesiacov jej pomoc deťom v núdzi stala účinnejšia a efektívnejšia.

23.06.2012