EPPP partnerom TREND konferencie o duálnom vzdelávaní

Okrem partnerstva EPPP priniesol témy aj do panelovej diskusie...

Rodinné podnikanie alebo (ne)zostane to v rodine

Prečítajte si štúdiu EPPP o rodinných podnikoch zahŕňajúcu výsledky kvalitatívneho prieskumu a hlavné odporúčania...

Rodinné podnikanie alebo (ne)zostane to v rodine

S cieľom rozprúdiť odbornú diskusiu o rodinných podnikoch, legislatívnych nedostatkoch vo vzťahu k rodinnému podnikaniu i v oblasti vnútorného nastavenia rodiny v prospech rodinného podnikania poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Amrop a so Slovak Business Agency zrealizoval kvalitatívny prieskum a jeho závery spracoval do štúdie Rodinné podnikanie alebo (ne)zostane to v rodine.

read more >>

ROZVOJ PROJEKTOV

EPPP a Fipra spustili projekt Transatlantický obchod: nové príležitosti pre slovenské podniky
Aj slovenské malé a stredné podniky sa kvalitnými produktmi a službami dokážu presadiť za veľkou mlá...
» read more

Experti EPPP v projekte pre Svetovú banku a Európsku banku pre rekonštrukciu a rozvoj
Poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre...
» read more