EPPP sa uchádza o 2 % z vašich daní

Ak nám venujete 2 % z vašich daní za rok 2020, prispejete
k odhaľovaniu a riešeniu problémov, ktoré sú kľúčové...

Vzniklo združenie Partneri Rodinných Firiem

Prepájame najlepšie špecializácie a referencie v poradenstve pre rodinné firmy...

Platforma žien Slovenska

Platforma žien Slovenska je nezávislá a apolitická organizácia, ktorej ambíciou je byť rovnocenným partnerom exekutívnej i zákonodarnej moci pri presadzovaní potrieb žien, zvyšovaní ich účasti na trhu práce, rozhodovaní, zabezpečovaní rovného postavenia a prispievaní k zmene vnímania žien v spoločnosti. Poradensko-analytický inštitút EPPP chce ako riadny člen v súlade s hodnotami, ktoré vyznáva, a hlavnými iniciatívami zameranými na vzdelávanie, výskum a vývoj, podnikanie a spoločenské vedy Platforme žien Slovenska pomáhať pri plnení aktivít a úloh zacielených prioritne na ženy – podnikateľky, rovnováhu medzi rodinou a profesijnou kariérou a podporu žien v líderských a manažérskych funkciách.

Viac informácií...