#ourCEEfuture

Otvorená platforma pre expertov zo strednej a z východnej Európy. Chceme vytvoriť digitálnu ekonomiku prospešnú pre všetkých,...

Ako môže rodinnej firme pomôcť odborná pomoc zvonku

Martin Krekáč v publikácii SBA o podpore procesu nástupníctva...

2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Podpora reformy utilities pre verejné obstarávanie

Analytický inštitút EPPP v rámci iniciatívy Transfer dobrých praktík verejných stratégií začal v septembri 2010 participovať na projekte Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD), ktorého prijímateľom je Agentúra pre verejné obstarávanie v Albánsku. Projekt je zameraný na podporu reformy utilities pre verejné obstarávanie. Jeho základné časti tvorí analýza a revízia existujúcej legislatívy verejného obstarávania v Albánsku, porovnávacia analýza príkladov zákona o verejnom obstarávaní vybraných krajín a príprava smerníc a manuálov pre rámcové kontrakty a kvalifikovaný systém obstarávania. Súčasťou projektu je školenie pracovníkov agentúry a odborníkov vo verejnom obstarávaní a vytvorenie platformy eProcurement. Na projekte spolupracujú viacerí experti, pričom pre vytvorenie platformy a miestnu podporu bol odborný tím rozšírený o dvoch albánskych odborníkov. Za úspešnú implementáciu projektu, ktorého ukončenie je naplánované na začiatok roku 2014, je zodpovedná projektová manažérka EPPP Zuzana Kováčová.

08.09.2010

Zlepšenie podnikateľského prostredia a trhu práce v Macedónsku

V rámci iniciatívy Transfer dobrých praktík verejných stratégií analytický inštitút EPPP participoval na projekte Zlepšenie podnikateľského prostredia a trhu práce v Macedónsku prostredníctvom transferu úspešného know-how zo Slovenska, ktorého implementačnou inštitúciou bola Podnikateľská aliancia Slovenska. Partnerskou organizáciou v Macedónsku bola Konfederácia zamestnávateľov Macedónskej republiky (CERM). Cieľom projektu bolo zlepšiť stav podnikateľského prostredia ako kľúčového prvku na zvýšenie hospodárskeho rastu krajiny a zredukovanie chudoby. Počas vyše dvoch rokov sa stanovené ciele realizovali transferom organizačného know-how Podnikateľskej aliancie Slovenska a odborných vedomostí a poznatkov o špecifických reformách podnikateľského prostredia, ktoré boli implementované na Slovensku. Mária Nádaždyová, senior program manager EPPP, sa aktívne podieľala na realizácii projektu predovšetkým spracovaním dvoch tematických štúdií z oblasti trhu práce.

Viac informácií...

26.03.2010

Stop porušovaniu práv žien!

Diskusný seminár Stop porušovaniu práv žien! sa uskutočnil 5. marca 2010 v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave ako prvé z osemnástich podujatí organizovaných v rámci spoločného projektu Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v SR a JENEWEIN GROUP. Jeho cieľom bolo rozprúdiť odbornú diskusiu zameranú na aktuálne témy: ohrozenie chudobou, násilie, obchodovanie so ženami a podobne. Seminár, na ktorom vystúpili poslankyne Európskeho parlamentu Edit Bauer a Anna Záborská a zástupkyne tretieho sektora Irena Belohorská, Mária Demeterová a Jana Šípošová a na ktorom sa zúčastnilo 45 účastníkov, moderovala a odborne viedla Mária Nádaždyová, senior program manager analytického inštitútu EPPP.

Viac informácií...
Fotogaléria...

05.03.2010