Vzniklo združenie Partneri Rodinných Firiem

Prepájame najlepšie špecializácie a referencie v poradenstve pre rodinné firmy...

EPPP tím podporuje projekt Good Idea Slovakia

Slovensko vnímame ako "dobrý nápad" nielen pre investície, ale aj ako liaheň inovatívneho myslenia...

2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Podpora reformy utilities pre verejné obstarávanie

Analytický inštitút EPPP v rámci iniciatívy Transfer dobrých praktík verejných stratégií začal v septembri 2010 participovať na projekte Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD), ktorého prijímateľom je Agentúra pre verejné obstarávanie v Albánsku. Projekt je zameraný na podporu reformy utilities pre verejné obstarávanie. Jeho základné časti tvorí analýza a revízia existujúcej legislatívy verejného obstarávania v Albánsku, porovnávacia analýza príkladov zákona o verejnom obstarávaní vybraných krajín a príprava smerníc a manuálov pre rámcové kontrakty a kvalifikovaný systém obstarávania. Súčasťou projektu je školenie pracovníkov agentúry a odborníkov vo verejnom obstarávaní a vytvorenie platformy eProcurement. Na projekte spolupracujú viacerí experti, pričom pre vytvorenie platformy a miestnu podporu bol odborný tím rozšírený o dvoch albánskych odborníkov. Za úspešnú implementáciu projektu, ktorého ukončenie je naplánované na začiatok roku 2014, je zodpovedná projektová manažérka EPPP Zuzana Kováčová.

08.09.2010

Zlepšenie podnikateľského prostredia a trhu práce v Macedónsku

V rámci iniciatívy Transfer dobrých praktík verejných stratégií analytický inštitút EPPP participoval na projekte Zlepšenie podnikateľského prostredia a trhu práce v Macedónsku prostredníctvom transferu úspešného know-how zo Slovenska, ktorého implementačnou inštitúciou bola Podnikateľská aliancia Slovenska. Partnerskou organizáciou v Macedónsku bola Konfederácia zamestnávateľov Macedónskej republiky (CERM). Cieľom projektu bolo zlepšiť stav podnikateľského prostredia ako kľúčového prvku na zvýšenie hospodárskeho rastu krajiny a zredukovanie chudoby. Počas vyše dvoch rokov sa stanovené ciele realizovali transferom organizačného know-how Podnikateľskej aliancie Slovenska a odborných vedomostí a poznatkov o špecifických reformách podnikateľského prostredia, ktoré boli implementované na Slovensku. Mária Nádaždyová, senior program manager EPPP, sa aktívne podieľala na realizácii projektu predovšetkým spracovaním dvoch tematických štúdií z oblasti trhu práce.

Viac informácií...

26.03.2010

Stop porušovaniu práv žien!

Diskusný seminár Stop porušovaniu práv žien! sa uskutočnil 5. marca 2010 v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave ako prvé z osemnástich podujatí organizovaných v rámci spoločného projektu Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v SR a JENEWEIN GROUP. Jeho cieľom bolo rozprúdiť odbornú diskusiu zameranú na aktuálne témy: ohrozenie chudobou, násilie, obchodovanie so ženami a podobne. Seminár, na ktorom vystúpili poslankyne Európskeho parlamentu Edit Bauer a Anna Záborská a zástupkyne tretieho sektora Irena Belohorská, Mária Demeterová a Jana Šípošová a na ktorom sa zúčastnilo 45 účastníkov, moderovala a odborne viedla Mária Nádaždyová, senior program manager analytického inštitútu EPPP.

Viac informácií...
Fotogaléria...

05.03.2010