#ourCEEfuture

Otvorená platforma pre expertov zo strednej a z východnej Európy. Chceme vytvoriť digitálnu ekonomiku prospešnú pre všetkých,...

Filip Krekáč absolvuje peer consulting výcvik
v klinike duševného zdravia Calma

Až do novembra 2023 bude Filip Krekáč praxovať...

2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Filip Krekáč absolvuje peer consulting výcvik v klinike duševného zdravia Calma

Až do novembra 2023 bude Filip Krekáč praxovať v klinike duševného zdravia Calma. Po úspešnom zvládnutí výberového procesu tu ako jeden z dvoch praxujúcich z Bratislavského samosprávneho kraja (v rámci Slovenska sa na praxi zúčastňuje 16 adeptov) absolvuje niekoľkomesačný akreditovaný peer consulting výcvik. Popri tom v júli ukončil Základný kurz pre peer konzultantov v starostlivosti o duševné zdravie zavŕšený získaním certifikátu vydaného Centrom pre rozvoj starostlivosti o duševné zdravie, z. s., so sídlom v Prahe. Tzv. peer konzultanti sú vyškolení ľudia so zažitou osobnou skúsenosťou s duševnou poruchou. Na základe toho, čo prežili alebo žijú, opierajúc sa o princípy zvládnutia vlastnej stabilizácie, spolupracujú s odbornými poskytovateľmi služieb v oblasti duševného zdravia a ich užívateľmi, teda ľuďmi s duševným ochorením, na dosiahnutí výsledku v podobe zotavenia. Záujem o toto rozšírenie vedomostí a zručností vyplynul aj z predchádzajúcej spolupráce s Ligou za duševné zdravie SR, v rámci ktorej sa Filip Krekáč aktívne zapájal do projektu zameraného na inovovanie funkčnosti a dostupnosti systému prevencie a starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Viac informácií...
Certifikát...

13.07.2023

EPPP sa opäť uchádza o 2 % z vašich daní, funguje už 25 rokov

Opäť prichádza čas podávania daňových priznaní a s ním možnosť venovať 2 % z vašich daní za rok 2022 o. z. EPPP – Európske partnerstvo pre verejné stratégie. Podporte činnosť nezávislého poradensko-analytického inštitútu, ktorý tento rok oslávi 25 rokov svojho úspešného fungovania. Môžete tak prispieť k odhaľovaniu a riešeniu problémov kľúčových nielen pre Slovensko, ale aj pre celú Európsku úniu. EPPP od roku 1998 tvorí a ponúka inovatívne riešenia zamerané na vzdelávanie, výskum a vývoj, podnikanie a spoločenské vedy. Na základe odborných princípov, dlhoročných skúseností a sieti kontaktov doma i v zahraničí pomáhame prostredníctvom týchto štyroch hlavných iniciatív vytvárať a šíriť najnovšie poznatky a najlepšie praktiky. Sme aktívni v súkromnom i vo verejnom sektore a s nadšením vytvárame priestor na dialóg a diskusiu medzi odborníkmi, akademickou obcou, zákonodarcami, podnikateľmi a ľuďmi z praxe. Kladieme dôraz na podnikateľskú dynamiku a rozvoj ekonomickej konkurencieschopnosti. EPPP – Európske partnerstvo pre verejné stratégie, o. z., je zapísané v Zozname prijímateľov 2 % dane z príjmu. Viac informácií, IČO a ďalšie údaje nájdete aj v prehľadnom zozname na Pravda.sk. Ďakujeme!

13.02.2023