#ourCEEfuture

Otvorená platforma pre expertov zo strednej a z východnej Európy. Chceme vytvoriť digitálnu ekonomiku prospešnú pre všetkých,...

Ako môže rodinnej firme pomôcť odborná pomoc zvonku

Martin Krekáč v publikácii SBA o podpore procesu nástupníctva...

2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Patrik Zoltvány novým predsedom predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku

Valné zhromaždenie Izraelskej obchodnej komory na Slovensku si 2. júna 2022 na najbližšie trojročné obdobie za predsedu predstavenstva zvolilo Patrika Zoltványa, senior partnera poradenskej spoločnosti FIPRA Slovakia. Okrem hlavných podnetov, ktoré viedli k založeniu komory na Slovensku a ktoré sú obsiahnuté v jej základnej filozofii, sa podľa nového predsedu v najbližšej budúcnosti treba zamerať najmä na rozvoj európskych vzťahov a ekonomickú diplomaciu vrátane vybudovania stabilných väzieb na európske inštitúcie, izraelské obchodné komory v zahraničí a americko-židovské organizácie. Dôležitý je tiež rozvoj vzťahov so slovenskými vládnymi inštitúciami – najmä ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí a ministerstvom hospodárstva, Veľvyslanectvom štátu Izrael na Slovensku i novootvoreným Slovenským inštitútom v Izraeli. Spolu s menom nového predsedu zverejnili aj mená jedenásťčlenného predstavenstva a trojčlennej dozornej rady.

Viac informácií...
Tlačová informácia...

21.06.2022

Sme spoluautormi publikácie pomáhajúcej rodinným firmám pri generačnej zmene

Generácia podnikateľov, ktorí založili firmy v deväťdesiatych rokoch 20. storočia, ich postupne odovzdáva potomkom a aktuálne čelí výzvam, ktoré rozhodnú o budúcnosti ich firiem. Podľa Európskej komisie rodinné firmy tvoria viac ako 60 % z celkového počtu firiem v Európe. Aj napriek tomu, že sa významnou časťou podieľajú na tvorbe HDP členských štátov a zamestnávajú značnú časť obyvateľstva, pozornosť venovaná ich unikátnym problémom sa rozbieha len pomaly. Plánovanie nástupníctva, teda postupné odovzdávanie rodinnej firmy ďalšej generácii, je jednou z týchto špecifických tém. Slovak Business Agency sa preto rozhodla vydať publikáciu Nástupníctvo v rodinných firmách – ako začať, ktorej cieľom je zdieľať skúsenosti a praktické tipy a pomôcť rodinným firmám vyhnúť sa zbytočným chybám. Garantom a autorom jednej z kapitol (Ako môže rodinnej firme pomôcť odborná pomoc zvonku) je Martin Krekáč, zakladajúci partner a chairman Jenewein Group. Publikácia vyšla začiatkom apríla 2022 v tlačenej i elektronickej podobe a prostredníctvom poradenskej platformy Jenewein private ju posunieme desiatkam rodinných podnikov z radov našich klientov.

Ako môže rodinnej firme pomôcť odborná pomoc zvonku (M. Krekáč, kapitola 3)...

07.04.2022

EPPP sa opäť uchádza o 2 % z vašich daní

Venujte 2 % z vašich daní za rok 2021 o. z. EPPP – Európske partnerstvo pre verejné stratégie. Prispejete k odhaľovaniu a riešeniu problémov, ktoré sú kľúčové nielen pre Slovensko, ale aj pre celú Európsku úniu. Náš poradensko-analytický inštitút od roku 1998 tvorí a ponúka inovatívne riešenia zamerané na vzdelávanie, výskum a vývoj, podnikanie a spoločenské vedy. Na základe odborných princípov, dlhoročných skúseností a sieti kontaktov doma i v zahraničí pomáhame prostredníctvom týchto štyroch hlavných iniciatív vytvárať a šíriť najnovšie poznatky a najlepšie praktiky. Sme aktívni v súkromnom i vo verejnom sektore a s nadšením vytvárame priestor na dialóg a diskusiu medzi odborníkmi, akademickou obcou, zákonodarcami, podnikateľmi a ľuďmi z praxe. Kladieme dôraz na podnikateľskú dynamiku a rozvoj ekonomickej konkurencieschopnosti, pričom na základe skúseností zo stredoeurópskeho regiónu pomáhame aj pri prenose najlepších praktík riadenia spoločenských zmien a verejných politík do menej rozvinutých ekonomík a zaostávajúcich regiónov s vysokým potenciálom rozvoja. EPPP – Európske partnerstvo pre verejné stratégie, o. z., je zapísané v Zozname prijímateľov 2 % dane z príjmu. Viac informácií, IČO a ďalšie údaje nájdete aj v prehľadnom zozname na Pravda.sk.

08.03.2022