EPPP sa uchádza o 2 % z vašich daní

Ak nám venujete 2 % z vašich daní za rok 2020, prispejete
k odhaľovaniu a riešeniu problémov, ktoré sú kľúčové...

Vzniklo združenie Partneri Rodinných Firiem

Prepájame najlepšie špecializácie a referencie v poradenstve pre rodinné firmy...

2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Inštitucionálne budovanie pre implementáciu OP Regionálna konkurencieschopnosť

Prostredníctvom pozície krátkodobého experta sa analytický inštitút EPPP v rámci iniciatívy Transfer dobrých praktík verejných stratégií v auguste až októbri 2011 podieľal na časti projektu Inštitucionálne budovanie pre implementáciu Operačného programu Regionálna konkurencieschopnosť realizovaného v rokoch 2010 až 2013 v Turecku. Hlavnou úlohou bolo poradenstvo, koučing a on-the job podpora manažérov ministerstva vedy, priemyslu a technológií, predovšetkým Sekcie kontroly a manažérstva kvality (QAM) pre RCOP-veľké projekty a grantové schémy. Súčasťou kontraktu bolo revidovanie plnenia akreditačných kritérií a koordinácia tímu na aktualizáciu a revidovanie interného manuálu (Manual of Procedures) a koordinácia krátkodobých expertov, poradenstvo pri vypracovaní analýzy pracovného zaťaženia pre budúcu implementáciu RCOP, poradenstvo pre výkon interných a externých kontrol a auditov a podpora pri vypracovaní rizikovej analýzy a manažmente rizík na implementačnej úrovni programu a na úrovni projektu a riešenie zmierňovania rizika.

04.11.2011