#ourCEEfuture

Otvorená platforma pre expertov zo strednej a z východnej Európy. Chceme vytvoriť digitálnu ekonomiku prospešnú pre všetkých,...

Filip Krekáč absolvuje peer consulting výcvik
v klinike duševného zdravia Calma

Až do novembra 2023 bude Filip Krekáč praxovať...

Vzdelávacia iniciatíva

Výskumno-vývojová iniciatíva

Podnikateľská iniciatíva

Spoločenskovedná iniciatívaEnglish version