#ourCEEfuture

Otvorená platforma pre expertov zo strednej a z východnej Európy. Chceme vytvoriť digitálnu ekonomiku prospešnú pre všetkých,...

Filip Krekáč absolvuje peer consulting výcvik
v klinike duševného zdravia Calma

Až do novembra 2023 bude Filip Krekáč praxovať...

Organizácie/Projekty:

Projekt Učiaci sa región Banskobystrického samosprávneho kraja – Ľudské zdroje ako predpoklad dlhodobého rozvoja regiónu

Projekt Zlepšenie podnikateľského prostredia a trhu práce v Macedónsku prostredníctvom transferu úspešného know-how zo Slovenska

Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR) – projekt Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO)

Iniciatíva spoločenstva EQUAL

Európska komisia

Jenewein Group

Úvodný projekt Učiaci sa región Prešovského samosprávneho kraja

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Operačný program Informatizácia spoločnosti

PAS – Podnikateľská aliancia Slovenska

Platforma žien Slovenska

Podnikateľka Slovenska

SAPIE – Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku

Slovak Business Agency

Úvodný projekt Učiaci sa región Trenčianskeho samosprávneho kraja

Linka detskej istoty pri SV UNICEF

Úrad vlády Slovenskej republiky