Innovation Day: Ako rásť pomocou moderných technológií?

EPPP spoluorganizátorom podujatia pre potenciálnych podnikateľov...

EPPP tím podporuje projekt Good Idea Slovakia

Slovensko vnímame ako "dobrý nápad" nielen pre investície, ale aj ako liaheň inovatívneho myslenia...

Organizácie/Projekty:

Projekt Učiaci sa región Banskobystrického samosprávneho kraja – Ľudské zdroje ako predpoklad dlhodobého rozvoja regiónu

Projekt Zlepšenie podnikateľského prostredia a trhu práce v Macedónsku prostredníctvom transferu úspešného know-how zo Slovenska

Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR) – projekt Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO)

Iniciatíva spoločenstva EQUAL

Jenewein Group

Úvodný projekt Učiaci sa región Prešovského samosprávneho kraja

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Operačný program Informatizácia spoločnosti

Platforma žien Slovenska

Podnikateľka Slovenska

Slovak Business Agency

Úvodný projekt Učiaci sa región Trenčianskeho samosprávneho kraja

Linka detskej istoty pri SV UNICEF

Úrad vlády Slovenskej republiky


ROZVOJ PROJEKTOV

EPPP a Fipra spustili projekt Transatlantický obchod: nové príležitosti pre slovenské podniky
Aj slovenské malé a stredné podniky sa kvalitnými produktmi a službami dokážu presadiť za veľkou mlá...
» read more

Experti EPPP v projekte pre Svetovú banku a Európsku banku pre rekonštrukciu a rozvoj
Poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre...
» read more