Vzniklo združenie Partneri Rodinných Firiem

Prepájame najlepšie špecializácie a referencie v poradenstve pre rodinné firmy...

EPPP tím podporuje projekt Good Idea Slovakia

Slovensko vnímame ako "dobrý nápad" nielen pre investície, ale aj ako liaheň inovatívneho myslenia...

2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Projekt Podpora internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ

Využívajúc expertné skúsenosti svojich konzultantov poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) podporil prípravu Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. EPPP túto aktivitu realizoval pre Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu SARIO. Hlavným cieľom projektu, ktorého ukončenie sa plánuje v októbri 2023, je podpora internacionalistických kapacít malých a stredných podnikov vrátane prezentácie podnikateľského potenciálu a poskytnutie bezplatných prezentačných, kooperačných a poradenských služieb. Očakáva sa, že sa zvýši miera ich zapojenia do medzinárodnej spolupráce stimulujúcej ďalší rozvoj a posilní sa konkurencieschopnosť a postavenie v národnom hospodárstve. Malé a stredné podniky budú mať príležitosť posilniť svoje špecifické odborné zručnosti, zvýšiť efektivitu pri realizácii obchodných činností, výroby a služieb a zvýšiť úroveň informovanosti o možnostiach internacionalizácie. Zvýši sa tiež potenciál na vzájomnú spoluprácu prostredníctvom platforiem a so zahraničnými partnermi.

14.10.2018