#ourCEEfuture

Otvorená platforma pre expertov zo strednej a z východnej Európy. Chceme vytvoriť digitálnu ekonomiku prospešnú pre všetkých,...

Filip Krekáč absolvuje peer consulting výcvik
v klinike duševného zdravia Calma

Až do novembra 2023 bude Filip Krekáč praxovať...

2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Pokrok stojí na inováciách

Podľa stupňa inovačnej aktivity zaradila Európska komisia Slovensko medzi tzv. strácajúce krajiny. Na anketovú otázku špecializovanej prílohy HN Ľudský kapitál týkajúcu sa dôležitosti inovácií procesov a portfólia služieb odpovedá aj Juraj Studeník, partner poradenskej spoločnosti AJG Consulting.

03.12.2007 » Viac...

Investujte do vedy a znížte dane! Nie však na Slovensku

Investovať do vedy sa oplatí-až dve tretiny krajín OECD umožňujú firmám odpočítať si tieto výdavky z daní. Slovenské ministerstvo financií takýto postup odmieta. Tému ilustruje aj vyjadrenie Martina Krekáča, prezidenta Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktoré bolo súčasťou tlačovej informácie vydanej po zasadnutí Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli.

29.10.2007 » Viac...

Nezamestnanosť dosiahla historické dno

Nezamestnanosť na Slovensku klesla v auguste 2007 na historické minimum 8,19 percenta. Firmám však chýbajú najmä kvalifikovaní zamestnanci, hovorí sa aj o tom, že priveľa ľudí odchádza pracovať do zahraničia. K aktuálnej situácii na trhu práce sa vyjadruje aj Radomír Mako, vedúci partner poradenskej spoločnosti AMROP HEVER Slovakia.

19.09.2007 » Viac...

Hľadá sa nový impulz pre hospodársku politiku Európy

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV), odborná sekcia pre hospodársku a menovú úniu a hospodársku a sociálnu súdržnosť, na základe vlastnej iniciatívy vypracovala návrh stanoviska na tému Hospodárska politika, ktorá podporuje európsku priemyselnú stratégiu.

Tlačová správa v médiách >>>

27.08.2007 » Viac...

Flexiistota - cesta k víťazstvu na všetkých stranách

Portugalské predsedníctvo Rady Európy požiadalo Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) o vypracovanie stanoviska na tému Flexiistota s dôrazom na dva aspekty: rozmer vnútornej flexibility a kolektívne vyjednávanie a úloha sociálneho dialógu ako nástroje na reguláciu a reformu trhu práce.

Tlačová správa v médiách >>>

20.08.2007 » Viac...

Malé a stredné podniky ako hnací motor európskej dynamiky

Európska rada v súvislosti s plnením záväzkov Lisabonskej stratégie, ktorej cieľom je do roku 2010 z Európy vytvoriť najkonkurencieschopnejšie a najdynamickejšie hospodárstvo na svete založené na vedomostiach, ako jeden z prioritných krokov na roky 2005 až 2008 stanovila potrebu zvýšiť podnikateľský potenciál najmä malých a stredných podnikov.

Tlačová správa v médiách >>>

13.08.2007 » Viac...

Sila Európy spočíva vo výkonnosti jej občanov

Prioritou číslo jeden sa musí podľa stanoviska EHSV stať investovanie do vedomostí a inovácií

Tlačová správa v médiách >>>

06.08.2007 » Viac...

Odstráňme mzdovú diskrimináciu mužov a žien

Zo správy Európskej komisie vyplýva, že Európanky zarábajú v priemere o 15 % menej ako muži. Slovenské ženy dokonca až o 25 %. K téme sa z pohľadu personálneho poradcu a vlastných skúseností vyjadruje aj Radomír Mako, vedúci partner poradenskej spoločnosti AMROP HEVER Slovakia.

30.07.2007 » Viac...

Slová a diskusie treba premeniť na pokrok

Z hľadiska ďalšieho rozvoja Slovenska treba za kľúčové označiť vytváranie predpokladov na rozvoj znalostnej spoločnosti, ktorá dobrovoľne a prirodzene napreduje rýchlejšie ako ostatní. O skrytom ťahúňovi ekonomiky-inovačnom potenciáli-a jeho nositeľovi-ľudskom kapitáli-vo svojom článku píše Martin Krekáč, spoluzakladateľ a vedúci partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group a prezident Podnikateľskej aliancie Slovenska.

20.06.2007 » Viac...

Chvála neužitočnosti

Podľa súčasných predstáv je ideálna škola taká, ktorá rozvíja kompetenčné schopnosti a zručnosti. Má žiaka pripraviť na prax a nezaťažovať ho neužitočnými vedomosťami. Do diskusie o tom, či to náhodou nie je úplne inak, sa zapája aj Martin Krekáč, spoluzakladateľ a vedúci partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group a prezident Podnikateľskej aliancie Slovenska.

18.06.2007 » Viac...

Populárne kroky problémy len prehlbujú

Skvalitňovanie podnikateľského prostredia v záujme ekonomického rastu krajiny je hlavným cieľom Podnikateľskej aliancie Slovenska. O jeho aktuálnom stave, výsledkoch Indexu podnikateľského prostredia a predpokladanom vývoji v najbližšom období hovoril Martin Krekáč, prezident Podnikateľskej aliancie Slovenska.

21.04.2007 » Viac...

Krok dopredu a dva dozadu

Do širokej a neraz búrlivej diskusie okolo pripravovanej novelizácie Zákonníka práce sa v rubrike Názory zapojil aj Martin Krekáč, spoluzakladateľ a vedúci partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group, prezident Podnikateľskej aliancie Slovenska a člen-radca EHSV v Bruseli.

18.04.2007 » Viac...

Nie som zástancom zavádzania ženských kvót

Podľa správy Medzinárodnej organizácie práce sa rozdiely medzi mužmi a ženami zmenšujú, ale pomaly. Otázniky okolo ženskej kariéry sú napriek tomu pomerne aktuálnou témou, pričom na Slovensku ich v marci mierne oživila súťaž Žena roka 2006. Príloha Ľudský kapitál pri tejto príležitosti uverejnila rozhovor s predsedom odbornej poroty Martinom Krekáčom, spoluzakladateľom a vedúcim partnerom poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group a prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska.

12.04.2007 » Viac...

EHSV o podpore výskumu a vývoja

Pracovná skupina Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru bude rokovať o daňových stimuloch na podporu výskumu a vývoja. SR bude v jedenásťčlennej skupine zastúpená prostredníctvom Podnikateľskej aliancie Slovenska.

Tlačová správa v médiách >>>

21.03.2007 » Viac...

Úloha MVO pri rozvoji vedomostnej spoločnosti

Zuzana Štefániková, výkonná riaditeľka AINova, čerpala pri zostavovaní svojho príspevku predneseného pri príležitosti 10. výročia Centra pre európsku politiku z vlastných skúseností i niekoľkých zdrojov. Okrem iného citovala aj vyjadrenia Martina Krekáča, spoluzakladateľa a vedúceho partnera poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group, z príspevku Moderná vzdelávacia politika a jej vplyv na rozvoj ľudských zdrojov.

16.03.2007 » Viac...

Podnikateľské prostredie sa v SR prvýkrát po 8 rokoch zhoršilo

Podnikateľská aliancia Slovenska vyzýva vládu, aby začala prijímať opatrenia na razantné zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku, nie na jeho postupné zhoršovanie.

23.02.2007 » Viac...

Na sklené stropy neverím

Počet žien, ktoré zastávajú dôležité manažérske posty vo svetovom biznise, sa podľa štatistík zvyšuje pomaly, ale isto. Možno dokonca povedať, že práve minulý rok bol prelomový. K tejto často diskutovanej téme sa v rozhovore vyjadruje Martin Krekáč, spoluzakladateľ a vedúci partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group a prezident Podnikateľskej aliancie Slovenska.

15.01.2007 » Viac...