#ourCEEfuture

Otvorená platforma pre expertov zo strednej a z východnej Európy. Chceme vytvoriť digitálnu ekonomiku prospešnú pre všetkých,...

Filip Krekáč absolvuje peer consulting výcvik
v klinike duševného zdravia Calma

Až do novembra 2023 bude Filip Krekáč praxovať...

2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Rodinné firmy: externá pomoc zvýši objektivitu a zníži emócie

V rodinných firmách sa často stáva, že komplikované vzťahy, silné citové väzby či dôležité udalosti nesprávnym smerom ovplyvnia obchodné alebo strategické rozhodnutia. Na korigovanie takýchto nepriaznivých vplyvov môžu rodinné firmy využiť niekoľko foriem dočasnej alebo trvalej externej pomoci. Medzi najčastejšie využívané patrí spolupráca s nezávislými odbornými konzultantmi, skúsenými mentormi alebo príležitostnými poradcami z kruhu rodinných priateľov. Viac si prečítajte v článku, ktorý pre InStore napísal Martin Krekáč, Amrop Founding Partner & Chairman Jenewein Group.

05.05.2022 » Viac...

Ako môže rodinnej firme pomôcť odborná pomoc zvonku

Plánovanie nástupníctva, teda postupné odovzdávanie rodinnej firmy ďalšej generácii, je jednou z horúcich tém. Slovak Business Agency preto pripravila a vydala publikáciu Nástupníctvo v rodinných firmách – ako začať, ktorej cieľom je zdieľať skúsenosti a praktické tipy a pomôcť rodinným firmám vyhnúť sa v tomto procese zbytočným chybám. Garantom a autorom jednej z kapitol je Martin Krekáč, zakladajúci partner a chairman Jenewein Group.

07.04.2022 » Viac...

Virtue of compromise in the EU’s digital policy-making: the case of targeted ads

Opinion piece by EPPP

17.01.2022 » Viac...