#ourCEEfuture

Otvorená platforma pre expertov zo strednej a z východnej Európy. Chceme vytvoriť digitálnu ekonomiku prospešnú pre všetkých,...

Filip Krekáč absolvuje peer consulting výcvik
v klinike duševného zdravia Calma

Až do novembra 2023 bude Filip Krekáč praxovať...

2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Aktuálne problémy vysokého školstva

Vzdelanie nie je bohatstvom národa ani spoločnosti, ale konkurenčnou výhodou jednotlivca na trhu práce a vzácny statok, ktorý je predmetom ponuky a dopytu konkrétnych subjektov-na strane dopytu sú jednotlivci so záujmom o vzdelanie a na druhej strane ponuky pôsobia vysoké školy. Viac k téme Miroslav Řádek, analytik EPPP, v prílohe Trendu Vysoké školy.

03.11.2008 » Viac...

Podnikavosť ako osobný program

Lisabonská agenda považuje okrem rozvoja podnikania za jeden z kľúčových nástrojov budúceho úspechu aj rozvoj inovatívneho a tvorivého podnikateľského zmýšľania. V úvodníku mesačníka Revue priemyslu sa k tejto téme vyjadruje Martin Krekáč, prezident Podnikateľskej aliancie Slovenska, člen-radca EHSV v Bruseli a spoluzakladateľ a chairman JENEWEIN GROUP.

03.10.2008 » Viac...

Slepá ulička v Gruzínsku

Začiatkom augusta 2008 sa rozhorel ďalší etnický konflikt. Znova sa hovorí o etnických čistkách, prítomné sú záujmy svetových veľmocí. Médiá prinášajú najrôznejšie pohľady, emócie i napätie politikov a predovšetkým civilného obyvateľstva zasiahnutého ozbrojeným konfliktom. Situáciu v Gruzínsku komentuje aj Miroslav Řádek, policy analyst EPPP.

07.09.2008 » Viac...

Ženy a muži v politike

Pri pohľade na slovenskú politickú scénu sa zdá, že ženy sa stali minimálne „povinnou výbavou" politických strán. Ich lídri si uvedomujú, že súčasťou „politickej korektnosti" je aj zastúpenie žien v politike. Je to novinka? Blýska sa na lepšie časy politickej etiky alebo ide o trik na voličov? Nad odpoveďami na tieto a ďalšie otázky sa zamýšľa Miroslav Řádek, policy analyst EPPP.

26.08.2008 » Viac...

V Európe nikto nehľadá talenty

Kritizuje európske školstvo, prístup firiem k inováciám aj k ľuďom. Filozofiu Michaela Portera, ktorého teória sa vyučuje na každej vysokej škole manažmentu, považuje za bizarnú. Profesor Milan Zelený je viac ako štvrťstoročie šéfredaktorom globálneho žurnálu Human Systems Management. Po desaťročí na Columbia Business School v New Yorku sa stal profesorom manažérskych systémov na Fordham University. Pôsobí tiež na Xidian University v čínskom Xi'ane, Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne a v programe BiMBA na Pekinskej univerzite. Rozhovor s jedným z najcitovanejších a publikačne najaktívnejších českých ekonómov uverejnil týždenník Trend.

21.07.2008 » Viac...

Videnie podnikateľa

Martin Krekáč, prezident Podnikateľskej aliancie Slovenska a člen-radca Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli v rozhovore pre prílohu HN Ľudský kapitál vysvetľuje princípy podnikateľského zmýšľania-Je to jednoduché: všimni si príležitosti a využi ich!

25.06.2008 » Viac...

Lídri pre verejný sektor

Vzhľadom na výzvy a trendy v modernej verejnej správe vznikol špecializovaný program zameraný na identifikáciu a rozvoj lídrov pre verejný sektor v SR a EÚ a pre medzinárodné inštitúcie. Na jeho príprave pracovala expertná skupina tvorená zástupcami viacerých ministerstiev a Úradu vlády SR a odborníkmi na ľudský kapitál z poradenskej spoločnosti AMROP HEVER Slovakia.

21.04.2008 » Viac...

Systematicky odstraňovať bariéry podnikania

Hlavným cieľom Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), ktorá združuje vybrané podnikateľské subjekty pôsobiace na Slovensku, je skvalitňovanie formálnych i neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia. O hlavných problémoch v tomto smere sa redakcia mesačníka Euroreport rozprávala s prezidentom PAS a spolupredsedom Správnej rady JENEWEIN GROUP Martinom Krekáčom.

31.03.2008 » Viac...

Hľadajú sa eurolídri. Máte záujem?

Až 2 000 ľudí z celého Slovenska sa môže zúčastniť na prvej fáze špecializovaného vzdelávacieho projektu Rozvoj lídrov pre verejnú správu, ktorého ambíciou je vychovať lídrov. Na jeho príprave a realizácii sa podieľa aj poradenská spoločnosť AMROP HEVER Slovakia.

11.03.2008 » Viac...

Public Affairs in 21st Century

The precise definition of the term "public affairs” or "government relations” is still largely unknown among most of the companies in Slovakia. Besides a few multinational companies that know what "public affairs” is about from their operations at home, most Slovak companies still feel is about having good relations with decision makers, mostly political elites.

01.03.2008 » Viac...