EPPP sa uchádza o 2 % z vašich daní

Ak nám venujete 2 % z vašich daní za rok 2020, prispejete
k odhaľovaniu a riešeniu problémov, ktoré sú kľúčové...

Vzniklo združenie Partneri Rodinných Firiem

Prepájame najlepšie špecializácie a referencie v poradenstve pre rodinné firmy...

2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Leadership - jedna z rozhodujúcich dimenzií v manažérskom živote

Skúsení Executive Search poradcovia vedia, že v správaní každého človeka sa odrážajú záujmy a názory, skúsenosti a celá jeho osobnosť, vrátane vlastností, ktoré si sám neuvedomuje, alebo ich potláča. Ovládajú celý rad diagnostických metód, na základe ktorých možno zistiť, čo u kandidáta nevzniklo vzdelaním, prácou alebo peniazmi. Najmä pri odhaľovaní vodcovstva je totiž dôležitejšie hľadať to, čo je človeku dané-to znamená, na čom má on sám minimálny podiel a čo dostal do vienka pri narodení.

05.10.2004 » Viac...

Premyslená personálna politika

Kým v predvstupovom období bolo riadenie európskych záležitostí viac-menej politickou agendou, v súčasnosti si už vyžaduje premyslený profesionálny prístup a koordinovanú realizáciu. Jednou z dôležitých oblastí, ktorými sa pri hodnotení dopadov členstva v Európskej únii a pri príprave ďalšej stratégie a postupu musíme viac zaoberať, je štátna personálna politika. Budovanie ľudského kapitálu schopného orientovať sa v európskych záležitostiach a ochotného uplatniť sa v európskom priestore, a tým vhodne zastupovať Slovensko na oficiálnych i neoficiálnych úrovniach je pritom nevyhnutné nielen preto, že kvalitné ľudské zdroje sú základom úspechu v každej oblasti, ale aj preto, že môže poslúžiť ako komplexný a mimoriadne účinný nástroj na vytvorenie pozitívneho imidžu Slovenska v únii a na presadzovanie vlastných záujmov.

15.09.2004 » Viac...

Jadro vodcovskej osobnosti tvorí talent a osobné čaro

Hoci o dôležitosti kvalitného ľudského kapitálu pre konečný úspech sa u nás častejšie hovorí až v posledných rokoch, súčasné problémy s identifikáciou vodcovských osobností sú v podstate rovnaké ako kedykoľvek v minulosti. V porovnaní s minulým obdobím sa však pri vyhľadávaní a výbere lídrov zmenili niektoré požiadavky a výrazne sa rozšíril priestor, na ktorom sa môžu všetci hráči pohybovať.

19.05.2004 » Viac...

Lídri nenapodobňujú, ale inšpirujú

AJG-Amrop Jenewein Group možno v prvej polovici roku 2004 charakterizovať ako pevne etablovanú integrovanú poradenskú skupinu s líderským postavením. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 1990 a tvorí ju päť špecializovaných personálne i kapitálovo prepojených spoločností zameraných na poradenstvo v oblasti ľudského kapitálu a európskych záležitostí. AJG sa špecializuje na tri hlavné profesionálne oblasti (Leadership Capital, Talent Quest a European Union) v siedmich sektorových skupinách a piatich funkčných úrovniach, ktoré podporujú tri teritoriálne orientované platformy (Slovakia, Central & Eastern Europe, Worldwide). Globálny dosah AJG umožňuje členstvo v The Amrop Hever Group, najväčšej sieti nezávislých Executive Search spoločností na svete. O tom, čo všetko sa skrýva za týmito slovami, a o vízii a cieľoch na najbližšie obdobie sme sa rozprávali s Martinom Krekáčom a Martinom Novotným, spoluzakladateľmi a vedúcimi partnermi AJG.

30.03.2004 » Viac...