#ourCEEfuture

Otvorená platforma pre expertov zo strednej a z východnej Európy. Chceme vytvoriť digitálnu ekonomiku prospešnú pre všetkých,...

Filip Krekáč absolvuje peer consulting výcvik
v klinike duševného zdravia Calma

Až do novembra 2023 bude Filip Krekáč praxovať...

2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Leadership - jedna z rozhodujúcich dimenzií v manažérskom živote

Skúsení Executive Search poradcovia vedia, že v správaní každého človeka sa odrážajú záujmy a názory, skúsenosti a celá jeho osobnosť, vrátane vlastností, ktoré si sám neuvedomuje, alebo ich potláča. Ovládajú celý rad diagnostických metód, na základe ktorých možno zistiť, čo u kandidáta nevzniklo vzdelaním, prácou alebo peniazmi. Najmä pri odhaľovaní vodcovstva je totiž dôležitejšie hľadať to, čo je človeku dané-to znamená, na čom má on sám minimálny podiel a čo dostal do vienka pri narodení.

05.10.2004 » Viac...

Premyslená personálna politika

Kým v predvstupovom období bolo riadenie európskych záležitostí viac-menej politickou agendou, v súčasnosti si už vyžaduje premyslený profesionálny prístup a koordinovanú realizáciu. Jednou z dôležitých oblastí, ktorými sa pri hodnotení dopadov členstva v Európskej únii a pri príprave ďalšej stratégie a postupu musíme viac zaoberať, je štátna personálna politika. Budovanie ľudského kapitálu schopného orientovať sa v európskych záležitostiach a ochotného uplatniť sa v európskom priestore, a tým vhodne zastupovať Slovensko na oficiálnych i neoficiálnych úrovniach je pritom nevyhnutné nielen preto, že kvalitné ľudské zdroje sú základom úspechu v každej oblasti, ale aj preto, že môže poslúžiť ako komplexný a mimoriadne účinný nástroj na vytvorenie pozitívneho imidžu Slovenska v únii a na presadzovanie vlastných záujmov.

15.09.2004 » Viac...

Jadro vodcovskej osobnosti tvorí talent a osobné čaro

Hoci o dôležitosti kvalitného ľudského kapitálu pre konečný úspech sa u nás častejšie hovorí až v posledných rokoch, súčasné problémy s identifikáciou vodcovských osobností sú v podstate rovnaké ako kedykoľvek v minulosti. V porovnaní s minulým obdobím sa však pri vyhľadávaní a výbere lídrov zmenili niektoré požiadavky a výrazne sa rozšíril priestor, na ktorom sa môžu všetci hráči pohybovať.

19.05.2004 » Viac...

Lídri nenapodobňujú, ale inšpirujú

AJG-Amrop Jenewein Group možno v prvej polovici roku 2004 charakterizovať ako pevne etablovanú integrovanú poradenskú skupinu s líderským postavením. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 1990 a tvorí ju päť špecializovaných personálne i kapitálovo prepojených spoločností zameraných na poradenstvo v oblasti ľudského kapitálu a európskych záležitostí. AJG sa špecializuje na tri hlavné profesionálne oblasti (Leadership Capital, Talent Quest a European Union) v siedmich sektorových skupinách a piatich funkčných úrovniach, ktoré podporujú tri teritoriálne orientované platformy (Slovakia, Central & Eastern Europe, Worldwide). Globálny dosah AJG umožňuje členstvo v The Amrop Hever Group, najväčšej sieti nezávislých Executive Search spoločností na svete. O tom, čo všetko sa skrýva za týmito slovami, a o vízii a cieľoch na najbližšie obdobie sme sa rozprávali s Martinom Krekáčom a Martinom Novotným, spoluzakladateľmi a vedúcimi partnermi AJG.

30.03.2004 » Viac...