#ourCEEfuture

Otvorená platforma pre expertov zo strednej a z východnej Európy. Chceme vytvoriť digitálnu ekonomiku prospešnú pre všetkých,...

Filip Krekáč absolvuje peer consulting výcvik
v klinike duševného zdravia Calma

Až do novembra 2023 bude Filip Krekáč praxovať...

2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Dať grafom a číslam aj ľudský rozmer

HN hovoria s Martinom Krekáčom, novým prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska: „Veľmi dobre si uvedomujem, že zmeny plodia zmeny, a preto sa snažím byť čoraz aktívnejší, robím viac a vymýšľam a hľadám ďalšie možnosti a spôsoby, ako pomôcť nielen vlastnému biznisu a biznisu našich klientov, ale aj životu v tejto krajine."

24.11.2005 » Viac...

Spoločnosť poháňaná lídrami a talentmi

Nedávny prieskum spoločnosti Accenture ukázal, že jednou z priorít vrcholových manažérov je nielen pritiahnuť a udržať skúsených zamestnancov, ale ich aj rozvíjať na schopných lídrov. Pochopiť význam líderstva a rozvoja talentov je pre podnietenie celkovej aktivity, zvýšenie výkonnosti a urýchlenie rozvoja nevyhnutné rovnako pre súkromný a verejný sektor i pre oblasť vzdelávania. Hlavnú úlohu pri tvorbe vhodného systému a účinných nástrojov zohráva štát. Preň je toto jediná cesta, ako zabezpečiť rast a dlhodobú konkurencieschopnosť.

18.10.2005 » Viac...

Corporate Governance - transparentnosť a vyššia manažérska zodpovednosť

Novou témou lídrov biznisu v Európe i vo svete je v súčasnosti Corporate Governance. Do slovenčiny možno tento pojem preložiť ako „dobrá správa a riadenie spoločnosti", pričom odbornejšie definície ho vymedzujú ako „súbor pravidiel upravujúcich vzťahy medzi exekutívnym vedením spoločnosti a jej štatutárnymi orgánmi, akcionármi a ďalšími zainteresovanými stranami". Bližšie sa k téme vyjadril Radomír Mako, Managing Partner a líder pracovnej skupiny pre Services for Boards v strednej a východnej Európe, a Igor Šulík, Senior Consultant a vedúci unitu Services for Boards z poradenskej skupiny AJG- Amrop Jenewein Group.

18.10.2005 » Viac...

Lídri a talenty sú motorom úspechu

Najkvalitnejších ľudí, ktorých slová a skutky rozhodujú o tom, či sa ich organizácia, región alebo krajina dostanú do tábora víťazov alebo porazených, je a v budúcnosti aj bude obrovský nedostatok. Uspieť v globálnej súťaži o najlepších lídrov a talenty preto nie je a nikdy ani nebude jednoduché.

14.10.2005 » Viac...

Problém vysokých škôl: konzervatívnosť

Biznismen a akademik dostanú otázku. Ako by mali na dopyt zamestnávateľov reagovať vysoké školy? Ich reakcie sa budú diametrálne odlišovať. Súkromná sféra začne žiadať väčšiu flexibilitu a inovatívnosť škôl. Aj väčšiu ochotu počúvať a spolupracovať. Akademici sa budú brániť. Oba svety sa napokon nezhodnú ani v tom, čo je vlastne úloha univerzity a čo praxe. Spoluzakladateľ a vedúci partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group Martin Krekáč nevidí na konzervatívnosť akademikov dôvod. Ani na ich obavy o to, čo bude s firmami v budúcnosti. Majú sa totiž starať skôr o to, aby boli ich absolventi zamestnateľní hneď po skončení štúdia. Starosť, či sa nejaký podnik alebo časť sektora môže presťahovať, nech nechajú na absolventov.

16.06.2005 » Viac...

Technika a informatika začínajú priťahovať

Slovo manažment je lákadlo. Aj preto sa už zoovýroba volá manažment chovu ošípaných. Aké smery sú na slovenských vysokých školách vychytené? Čiastočnú odpoveď odhalí pohľad na ponuku súčasných i potenciálnych súkromných škôl. Opakujú sa v nej slová ako manažment, právo, verejná správa, ekonómia.

16.06.2005 » Viac...

Úrady nezisťujú potenciál svojich ľudí

Rozhovor s vedúcim partnerom a spoluzakladateľom poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group Martinom Krekáčom.

13.06.2005 » Viac...

Veľkí diskutujú o myšlienkach, malí hovoria o druhých

Pätnásť rokov je polovica života jednej generácie. Presne toľko času prešlo na začiatku roka od založenia spoločnosti Jenewein & Partners. Rovnako dlhé obdobie uplynulo aj od objavenia Executive Search v slovenských podmienkach. Tieto naoko stručné konštatovania sú dostatočným dôvodom na hodnotenie jeho vývoja a súčasného stavu a na hľadanie miesta, ktoré v tomto procese zaujala poradenská skupina AJG-Amrop Jenewein Group.

15.03.2005 » Viac...

Corporate Governance alebo nové princípy v správe spoločnosti

V poslednom roku sa v ponuke AJG vyčlenila osobitná skupina služieb nazvaná Services for Boards. Keďže ide o prirodzený odraz celosvetových zmien v zavádzaní nových princípov v oblasti správy spoločnosti (Corporate Governance), možno tieto služby charakterizovať ako špecializovaný typ poradenstva zameraného na tvorbu a fungovanie rôznych typov strategických orgánov organizácií. Zmena vo vnímaní ich poslania a úloh postavila pred Executive Search spoločnosti nové výzvy, pretože ich metodológie a skúsenosti sú pri tomto druhu poradenských riešení jedinečnou zárukou kompetentnosti.

15.03.2005 » Viac...

New Approaches to Corporate Governance

The concept of corporate governance has taken on a new meaning in recent years, as established and up-and-coming businesses around the world adjust their leadership strategies in order to cope with new market challenges. Implementation of sound corporate governance principles has become critical to worldwide efforts to stabilize and strengthen global capital markets and protect investors.

07.03.2005 » Viac...