#ourCEEfuture

Otvorená platforma pre expertov zo strednej a z východnej Európy. Chceme vytvoriť digitálnu ekonomiku prospešnú pre všetkých,...

Filip Krekáč absolvuje peer consulting výcvik
v klinike duševného zdravia Calma

Až do novembra 2023 bude Filip Krekáč praxovať...

2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Tipy a triky pri hľadaní práce

V rámci dobrovoľníckych aktivít sa poradenská spoločnosť Amrop stala partnerom organizácie Úsmev ako dar. S cieľom uľahčiť talentovaným študentom z detských domovov prechod do reálneho života prišla konzultantka Amropu Lucia Nacíková s iniciatívou, ktorej výsledkom je workshop Tipy a triky pri hľadaní práce. Jeho účastníkmi budú štyria vysokoškolskí študenti, ktorí vyrastajú v detskom domove. Konzultanti Amropu ich počas štyroch stretnutí prevedú štyrmi tematickými okruhmi: Všetko sa začína životopisom, Kde a ako si hľadať prácu?, Pozvali ma na pohovor – čo teraz? a Pohovor. Táto dlhodobá aktivita sa začala v decembri 2015 a Amrop sa do nej s chuťou pustil v súlade s ambíciou identifikovať mladé talenty a pomôcť im pri vstupe na trh práce.

03.12.2015

Podpora zamestnávania mladých ľudí

Piatok 13. novembra 2015 bol pre študentov Fakulty sociálnych a humanitných vied Trenčianskej univerzity príjemným dňom. V rámci projektu Podpora zamestnávania mladých ľudí Neziskovej organizácie EPIC s nimi Lucia Nacíková, konzultantka v poradenskej spoločnosti Amrop, absolvovala Simulátor pracovných pohovorov – špeciálne vytvorený tréning zameraný na úspešné zvládnutie pohovoru a získanie zamestnania. Na úvodné stretnutie sme nadviazali hneď 1. decembra 2015 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde sa študentom venoval manažér v Amrope Michal Lukáč. Cieľom tejto dobrovoľníckej aktivity Amropu je zvýšiť pripravenosť mladých ľudí reagovať na aktuálne požiadavky potenciálnych zamestnávateľov.

Fotografia TN...
Fotografia TN 1...
Fotografia TN 2...

01.12.2015

Nehľadáme, ale nachádzame

Jenewein Group inšpirovala a aktívne sa podieľala na vydaní špeciálnej prílohy týždenníka Trend s názvom 25 rokov podnikania. Jej obsah tvorí 25 rozhovorov s predstaviteľmi silnej generácie slovenských manažérov približujúcich ich úspešné príbehy. O úspešnom príbehu Jenewein Group si viac prečítajte v úvodnom príhovore Martina Krekáča, foundera a chairmana Jenewein Group.

19.11.2015 » Viac...

Educational inheritance can limit social mobility

Childrens with parents who have only primary education are unlikely to obtain a university degree. According to an OECD study just one-fifth of Slovak young people form such families do so, a sign of how social mobility can be hampered from a young age. Also Martin Krekáč, chairman and senior partner of Jenewein Group gave in the supplement of The Slovak Spectator focused on Career his opinion to this topic.

05.10.2015 » Viac...

Čo očakávajú zamestnávatelia – vedomosti alebo chuť pracovať?

Po júnovom prísune novovytvorených životopisov od čerstvých absolventov dostávajú zamestnávatelia ďalšiu výdatnú várku žiadostí od záujemcov o voľné pracovné miesta v septembri. Zuzana Kováčová, Chief Project Officer v analyticko-poradenskom inštitúte Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) sa v článku pre magazín eduNEWS 2020 venuje otázke, od čoho závisí ich šanca uspieť na trhu práce. V texte cituje Martina Krekáča, prezidenta EPPP a vedúceho partnera Jenewein Group a Maria Fondatiho, partnera v Amrope.

14.09.2015 » Viac...

Platforma žien Slovenska už aj v Bruseli

Platforma žien Slovenska, ktorej členom a dlhodobým partnerom je aj poradensko-analytický inštitút EPPP, sa stala súčasťou európskej organizácie Women Entrepreneurship Platform.eu so sídlom v Bruseli. Jej primárnym cieľom je výmena tzv. najlepších príkladov a informácií v oblasti podpory podnikania žien. Je aktívna na európskej scéne smerom k európskym inštitúciám a predstavuje miesto prvého kontaktu pre tvorcov politík, politikov a iných zainteresovaných v tejto oblasti. Ako uviedol prezident EPPP a podpredseda Platformy žien Slovenska Martin Krekáč, členstvo v tejto organizácii je pre Platformu žien Slovenska pocta i záväzok do ďalšej práce. Spolupráca na európskom poli totiž pomôže v úsilí prinášať ženám na Slovensku najaktuálnejšie informácie a realizovať aktivity na ich podporu. Platforma žien Slovenska je prvou a jedinou organizáciou zastupujúcou Slovensko vo Women Entrepreneurship Platform.eu.

Tlačová informácia...

20.07.2015

Neexistuje lepší zamestnanec ako matka na rodičovskej

O tom, či ešte vždy žijeme v mužskom svete a iných súvisiacich témach sa publicista Róbert Kotian pre denník SME rozprával s Miriamou Letovanec, poradkyňou amerického veľvyslanca pre ekonomické otázky, momentálne na rodičovskej dovolenke s jedenásťmesačným synom. V máji tohto roka sa stala predsedníčkou Platformy žien Slovenska.

05.07.2015 » Viac...

Otvorené dvierka pre duálne vzdelávanie

Priemysel potrebuje novú krv. Firmy o tom hovoria už dlhšie, avšak len nedávno vstúpil do účinnosti zákon o odbornom vzdelávaní zavádzajúci duálny systém vzdelávania. Vďaka nemu sa žiaci opäť po rokoch dostanú zo školských lavíc do praxe. Ćlánok v týždenníku TREND sumarizuje hlavné myšlienky jednotlivých vystúpení, ktoré odzneli na TREND konferencii Firmy & školy 2015. Medzi nimi aj pohľad Andreja Huttu, experta pre vzdelávanie inštitútu EPPP, ktorý bol partnerom konferencie.

30.04.2015 » Viac...

Školské lavice do výrobných hál

V rámci diskusií o pripravovanom zákone o odbornom vzdelávaní zameraných na duálne vzdelávanie minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler osobitne vyzdvihol „ukážkovú spoluprácu medzi štátnym a súkromným sektorom“ a vyslovil prianie, aby fungovala aj v iných oblastiach. O ďalších krokoch, ktoré môžu práve z tohto pohľadu urýchliť duálne vzdelávanie, sa Zuzana Kováčová, Chief Project Officer poradensko-analytického inštitútu EPPP, pre internetový magazín eduNEWS 2020 rozprávala s Andrejom Huttom, predsedom predstavenstva spoločnosti Newport Group, a. s.

25.03.2015 » Viac...

Human resources sector highlights

A survey on family businesses (Family business does (or not) stay in the family), which was made by the advisory and analytical institute European Public Policy Partnership (EPPP), the Slovak Business Agency and Amrop, in a selection of surveys, polls and research conducted in the HR sector from January 2014 to February 2015 published in annual publication, the Career and Employment Guide, of The Slovak Spectator.

23.02.2015 » Viac...

How has management and HR changed in the last 25 years?

Twenty-five years are usually considered the era of one generation. This is so also because in a quarter of a century, people – their expectations, demans and also their lifestyles – change significantly. More about last 25 years in the corporate world writes in an article for annual publication, the Career and Employment Guide, of The Slovak Martin Krekáč, chairman and owner of Jenewein Group andfounder and senior partner at Amrop.

23.02.2015 » Viac...