#ourCEEfuture

Otvorená platforma pre expertov zo strednej a z východnej Európy. Chceme vytvoriť digitálnu ekonomiku prospešnú pre všetkých,...

Filip Krekáč absolvuje peer consulting výcvik
v klinike duševného zdravia Calma

Až do novembra 2023 bude Filip Krekáč praxovať...

2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Budeme mať zlaté sukne?

Muži postupne strácajú ekonomickú moc, podľa niektorých však príliš pomaly. Urýchliť by to mali-zatiaľ len dobrovoľné-kvóty na zvýšenie počtu žien vo vysokých funkciách významných firiem. K otáznikom, ktoré sa vynárajú v súvislosti so stratégiou podpredsedníčky Európskej komisie Viviane Redingovej zameranej na dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a ženami na pracovnom trhu, sa v hlavnej téme .týždňa vyjadruje aj Igor Šulík, Managing Partner poradenskej spoločnosti Amrop Slovakia.

04.10.2010 » Viac...

Priority pre lepšie podnikateľské prostredie

Hlavné očakávania kladené podnikateľmi na vládu premiérky Ivety Radičovej sú vyššie ako obyčajne nielen pre vrcholiacu krízu, ale aj pre trvalo klesajúcu kvalitu podnikateľského prostredia. Konkrétne priority a očakávané kroky bližšie v rubrike Názory mesačníka Revue priemyslu predstavuje Martin Krekáč, prezident Podnikateľskej aliancie Slovenska a vedúci partner JENEWEIN GROUP.

15.07.2010 » Viac...

Letné búrky pocíti aj trh práce

Ešte nedávno to zamestnávatelia mali ľahké. Trh práce bol presýtený šikovnými ľuďmi, z ktorých si mohli vyberať a napĺňať často rozšafne nastavené organizačné štruktúry. Ako píše v úvodníku špecializovanej prílohy denníka Pravda Efektivita v podnikaní Martin Krekáč, prezident Podnikateľskej aliancie Slovenska a vedúci partner JENEWEIN GROUP, takáto prax dnes nezodpovedá realite.

28.06.2010 » Viac...

Trh ožíva, obavy zostávajú

Na trhu práce je viac ľudí, ktorí si hľadajú prácu, ako pred krízou, avšak skutočných talentov nepribúda priamoúmerne. Navyše, ekonomické prostredie poznačené recesiou radikálne mení nároky najmä na riadiacich pracovníkov. K aktuálnej téme sa pre magazín Metropolitan Tribune vyjadruje Igor Šulík, Managing Partner poradenskej spoločnosti Amrop Slovakia.

26.06.2010 » Viac...

Private universities search for a toehold

Twenty years after fall of communism, a competitive market between public and private universities does not seem to have arrived in Slovakia. Successful private universities are the exception rather than the rule. Editors of the weekly The Slovak Spectator put into a patchwork of different perspectives on this issue also ideas of Miroslav Řádek, policy analyst of EPPP Think Tank.

24.05.2010 » Viac...

Accreditation maps Slovakia's academic landscape

Last year was in many ways historical and unforgettable for most Slovak universities. There were several scandals as media revealed one school issuing so-called express diplomas to children of academic staff (and others) and discovered plagiarized text being proudly presented by some Slovak academics as the fruits of their own work. The situation is in an article for Career & Employment Guide 2010 commented by Martin Krekáč, President of the Business Alliance of Slovakia and co-founder & chairman of the JENEWEIN GROUP, and Miroslav Řádek, analyst of EPPP.

28.02.2010 » Viac...

Školy sú potrebné

V rámci prílohy Škola a rodina, ktorá je pravidelnou súčasťou denníka SME, sa v samostatnom rozhovore Miroslav Řádek, analytik EPPP, vyjadruje k osudu projektov na vznik úzko špecializovaných súkromných škôl, ktorým minister školstva Ján Mikolaj zatiaľ nedal zelenú...

05.02.2010 » Viac...

Vysoké školy prijali namiesto päťtisíc vyše sedemtisíc študentov

Vďaka myšlienke prijať v kríze na vysoké školy dodatočne tisíce študentov pribudli vo vzdelávacom systéme najmä študenti všeobecných odborov. O možnom vplyve tohto rozhodnutia na kvalitu štúdia, akreditáciu vysokých škôl a uplatnenie absolventov na trhu práce hovorí pre denník SME aj Miroslav Řádek, analytik EPPP.

19.01.2010 » Viac...

O ktorých absolventov je záujem?

V roku 2009 vydala Akademická rakingová a ratingová agentúra ARRA v spolupráci s Profesiou štúdiu, ktorá mapovala postavenie absolventov vysokých škôl na trhu práce. K téme sa pre týždenník .týždeň vyjadruje aj Martin Krekáč, vedúci partner JENEWEIN GROUP a prezident Podnikateľskej aliancie Slovenska.

18.01.2010 » Viac...