EPPP sa uchádza o 2 % z vašich daní

Ak nám venujete 2 % z vašich daní za rok 2020, prispejete
k odhaľovaniu a riešeniu problémov, ktoré sú kľúčové...

Vzniklo združenie Partneri Rodinných Firiem

Prepájame najlepšie špecializácie a referencie v poradenstve pre rodinné firmy...

Úrady nezisťujú potenciál svojich ľudí

Personálnym firmám, či sprostredkovateľom sa darí lanáriť kvalitných ľudí zo štátnej správy. Kto robí chybu?

Súkromné spoločnosti to nie sú, vedenie úradov musí nájsť spôsob, ako si udržať ľudí. Aj headhunteri idú potiaľ, pokiaľ im to úrady, či firmy dovolia. Jeden z dôvodov, prečo niektorí ľudia prechádzajú do súkromných firiem prechádzajú je, že vedúci úradov zanedbávajú morálne pôsobenie. Ďalší vidí v tom, že štátna správa nemá zmapované personálne pozície, ktoré sú pre jej chod strategické.Ako dosiahnuť akceptáciu morálnych hodnôt u štátnych zamestnancov?

Štátna správa im to musí stále vštepovať. Týka sa to najmä mladších zamestnancov.Myslíte si, že to stačí?

Treba v úradoch dosiahnuť symbiózu morálneho pôsobenia a profesionálnej motivácie, kde patrí možnosť kariérneho rastu, práca v profesionálnom tíme, akceptácia pracovníka - jeho nápadov, ale aj jeho osobnosti. Možno to nazvať akousi personálnou prevenciou. Pripomínam, že existuje skupina ľudí, kde stačia morálne stimuly. Stáva sa, že aj takto motivovaní ľudia sklamú.Nemal niečo urobiť úrad pre štátnu službu?

Tento úrad robí veľa potrebného. Je však zavalený mnohými činnosťami, ktoré by nemusel robiť, lebo sa dajú outsorcovať - napríklad organizačné zabezpečenie výberových konaní. Chýba nový prístup. Úrad by mal presadzovať princípy personálneho manažmentu cez služobné úrady ( pozn.red.: sú na každom štátnom úrade a sú zodpovedné za personalistiku.) Môže to byť náplňou strategického personálneho poradenstva.Aké sú prínosy takéhoto poradenstva pre úrad , či firmu?

Personálny konzultant dokáže nájsť ľudí, ktorí sa síce ošívajú na svojej stoličke a na svojej pracovnej pozícii sa nudia, ale zistí v nich nevyužitý osobnostný, či odborný potenciál. Túto informáciu sprostredkuje ich šéfovi. Takto aj ľudia z úradov môže dostať ďalšie možnosti a príležitosti. Nejde o bežné pracovné ohodnotenie, ktoré sa na úradoch robí periodicky, ale o analýzu ľudského potenciálu. Súkromné firmy si nechávajú robiť personálne audity a na západe si ich necháva robiť aj štátna správa.