#ourCEEfuture

Otvorená platforma pre expertov zo strednej a z východnej Európy. Chceme vytvoriť digitálnu ekonomiku prospešnú pre všetkých,...

Filip Krekáč absolvuje peer consulting výcvik
v klinike duševného zdravia Calma

Až do novembra 2023 bude Filip Krekáč praxovať...

Filip Krekáč absolvuje peer consulting výcvik v klinike duševného zdravia Calma

Až do novembra 2023 bude Filip Krekáč praxovať v klinike duševného zdravia Calma. Po úspešnom zvládnutí výberového procesu tu ako jeden z dvoch praxujúcich z Bratislavského samosprávneho kraja (v rámci Slovenska sa na praxi zúčastňuje 16 adeptov) absolvuje niekoľkomesačný akreditovaný peer consulting výcvik. Popri tom v júli ukončil Základný kurz pre peer konzultantov v starostlivosti o duševné zdravie zavŕšený získaním certifikátu vydaného Centrom pre rozvoj starostlivosti o duševné zdravie, z. s., so sídlom v Prahe. Tzv. peer konzultanti sú vyškolení ľudia so zažitou osobnou skúsenosťou s duševnou poruchou. Na základe toho, čo prežili alebo žijú, opierajúc sa o princípy zvládnutia vlastnej stabilizácie, spolupracujú s odbornými poskytovateľmi služieb v oblasti duševného zdravia a ich užívateľmi, teda ľuďmi s duševným ochorením, na dosiahnutí výsledku v podobe zotavenia. Záujem o toto rozšírenie vedomostí a zručností vyplynul aj z predchádzajúcej spolupráce s Ligou za duševné zdravie SR, v rámci ktorej sa Filip Krekáč aktívne zapájal do projektu zameraného na inovovanie funkčnosti a dostupnosti systému prevencie a starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Viac informácií...
Certifikát...