#ourCEEfuture

Otvorená platforma pre expertov zo strednej a z východnej Európy. Chceme vytvoriť digitálnu ekonomiku prospešnú pre všetkých,...

Filip Krekáč absolvuje peer consulting výcvik
v klinike duševného zdravia Calma

Až do novembra 2023 bude Filip Krekáč praxovať...

Martin Krekáč: Rád budujem vzťahy založené na trvalých hodnotách

Je vyhľadávaným osobným poradcom a uznávaným odborníkom v oblasti Strategic Leadership, Executive Search a Public Affairs. Svoje dlhoročné skúsenosti a ojedinelé know-how rád odovzdáva významným spoločnostiam a organizáciám. Medzi jeho typických klientov patria najväčšie osobnosti slovenského a českého biznisu, zakladatelia a majitelia rodinných spoločností, family offices, privátni investori, akcionári a top manažéri, ale aj profesionálni športovci a umelci.

V oblasti Executive Search poradenstva patrí k hŕstke poradcov, ktorí po roku 1989 aktívne ovplyvnili jeho prienik na vtedajší československý trh. „Pridanou hodnotou našich Executive Search poradenských služieb je naša prestíž na trhu, ktorú sme získali vďaka odbornosti, kvalite a zároveň správnemu vnímaniu – klienti a kandidáti k nám jednoducho cítia dôveru,“ zvykne v rozhovoroch zdôrazňovať Martin Krekáč. Za tridsaťtri rokov sa stal známym a vyhľadávaným profesionálom s vysokou osobnou reputáciou. Je zakladateľom a chairmanom Jenewein Group – česko-slovenskej prémiovej skupiny s globálnym dosahom, ktorá pomáha organizáciám a jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategických vízií a zlepšovaní výkonnosti vďaka úzkemu prepojeniu komplexných poradenských služieb strategického líderstva, manažmentu a verejných politík na jednom mieste.

Pre úspešnosť Executive Search projektov sú obrovskou hodnotou informácie. „Naši klienti a kandidáti sa nám zverujú a nás to nemôže zvádzať k inému využitiu získaných informácií. Dôvera sa nedá vynútiť alebo sprostredkovať, musí prirodzene vyžarovať z nás a z nášho prístupu,“ vysvetľuje Martin Krekáč. Rozdiel je aj v tom, že nepracuje s ľuďmi, ktorí si prácu hľadajú, ale nachádza a získava tých, ktorí sú úspešní a ktorých chce urobiť radostnejšími niekde inde, v inom prostredí. Po viac ako troch desiatkach rokov nie bežného profesijného, občianskeho i osobného života je jeho odporúčanie pre klientov riešením, ktoré prijímajú s maximálnou dôverou. To však neprišlo samo a vďaka masívnej reklame či PR – skúseného headhuntera, gestora a filantropa trh vníma predovšetkým cez jeho značku podporenú profesionálnym prístupom, etickými princípmi, výkonom, výnimočnosťou a výsledkami.

Dôležité je mať jasnú víziu. Víziu, čo chceme dosiahnuť. Expertný, manažérsky alebo podnikateľský úspech? Martin Krekáč odpoveď na túto otázku vníma ako vytváranie podmienok pre úspešné príbehy ľudí, ktorými sa rád obklopuje. „Vždy som si prial byť úspešný a rýchlo som pochopil, že mojím úspechom sú úspešní ľudia okolo mňa,“ upresňuje. Alfou a omegou jeho príbehu je strategické myslenie a schopnosť rozvíjať vzťahy – ku kolegom a predovšetkým ku klientom. Aj v tom sa líši od konkurencie – zameraním na vzťahy a partnerstvá založené na hodnotách, ktoré pretrvajú desaťročia.

Kto buduje len transakčné vzťahy, často začína akoby od nuly – a to prostredie vycíti a okamžite rozpozná. „Samozrejme, za viac ako tridsaťtri rokov sme prežili aj ťažké chvíle. Vtedy je dôležité správne vnímať situáciu a pozerať sa do budúcnosti. Dokázať nepriaznivé obdobie premeniť na nové príležitosti. Aj mnohí naši klienti si prešli náročnými obdobiami, avšak ja som zvolil cestu chápajúceho a trpezlivého partnera. Opäť som radšej investoval do vzťahov – pre mňa je ich udržanie najdôležitejšie. Toto nastavenie sa týka aj mojich partnerov, kolegov, priateľov a v neposlednom rade i rodiny – vzťah s nimi je najdôležitejší. Kto tento princíp pochopí, dokáže na trhu prežiť dlhodobo a úspešne a dosiahne rovnováhu medzi podnikaním a súkromným životom,“ uzatvára Martin Krekáč.


Pripravila Jana Hyžová na základe rozhovorov s Martinom Krekáčom
LinkedIn
www.jeneweingroup.com, www.headhunter.sk, www.lobing.sk