#ourCEEfuture

Otvorená platforma pre expertov zo strednej a z východnej Európy. Chceme vytvoriť digitálnu ekonomiku prospešnú pre všetkých,...

EPPP sa opäť uchádza o 2 % z vašich daní, funguje už 25 rokov

Opäť prichádza čas podávania daňových priznaní a s ním...

EPPP sa opäť uchádza o 2 % z vašich daní, funguje už 25 rokov

Opäť prichádza čas podávania daňových priznaní a s ním možnosť venovať 2 % z vašich daní za rok 2022 o. z. EPPP – Európske partnerstvo pre verejné stratégie. Podporte činnosť nezávislého poradensko-analytického inštitútu, ktorý tento rok oslávi 25 rokov svojho úspešného fungovania. Môžete tak prispieť k odhaľovaniu a riešeniu problémov kľúčových nielen pre Slovensko, ale aj pre celú Európsku úniu. EPPP od roku 1998 tvorí a ponúka inovatívne riešenia zamerané na vzdelávanie, výskum a vývoj, podnikanie a spoločenské vedy. Na základe odborných princípov, dlhoročných skúseností a sieti kontaktov doma i v zahraničí pomáhame prostredníctvom týchto štyroch hlavných iniciatív vytvárať a šíriť najnovšie poznatky a najlepšie praktiky. Sme aktívni v súkromnom i vo verejnom sektore a s nadšením vytvárame priestor na dialóg a diskusiu medzi odborníkmi, akademickou obcou, zákonodarcami, podnikateľmi a ľuďmi z praxe. Kladieme dôraz na podnikateľskú dynamiku a rozvoj ekonomickej konkurencieschopnosti. EPPP – Európske partnerstvo pre verejné stratégie, o. z., je zapísané v Zozname prijímateľov 2 % dane z príjmu. Viac informácií, IČO a ďalšie údaje nájdete aj v prehľadnom zozname na Pravda.sk. Ďakujeme!