Vzniklo združenie Partneri Rodinných Firiem

Prepájame najlepšie špecializácie a referencie v poradenstve pre rodinné firmy...

EPPP tím podporuje projekt Good Idea Slovakia

Slovensko vnímame ako "dobrý nápad" nielen pre investície, ale aj ako liaheň inovatívneho myslenia...

Projekt Podpora internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ

Využívajúc expertné skúsenosti svojich konzultantov poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) podporil prípravu Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. EPPP túto aktivitu realizoval pre Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu SARIO. Hlavným cieľom projektu, ktorého ukončenie sa plánuje v októbri 2023, je podpora internacionalistických kapacít malých a stredných podnikov vrátane prezentácie podnikateľského potenciálu a poskytnutie bezplatných prezentačných, kooperačných a poradenských služieb. Očakáva sa, že sa zvýši miera ich zapojenia do medzinárodnej spolupráce stimulujúcej ďalší rozvoj a posilní sa konkurencieschopnosť a postavenie v národnom hospodárstve. Malé a stredné podniky budú mať príležitosť posilniť svoje špecifické odborné zručnosti, zvýšiť efektivitu pri realizácii obchodných činností, výroby a služieb a zvýšiť úroveň informovanosti o možnostiach internacionalizácie. Zvýši sa tiež potenciál na vzájomnú spoluprácu prostredníctvom platforiem a so zahraničnými partnermi.