EPPP sa uchádza o 2 % z vašich daní

Ak nám venujete 2 % z vašich daní za rok 2021, prispejete
k odhaľovaniu a riešeniu problémov, ktoré sú kľúčové...

Ako môže rodinnej firme pomôcť odborná pomoc zvonku

Martin Krekáč v publikácii SBA o podpore procesu nástupníctva...

Ako môže rodinnej firme pomôcť odborná pomoc zvonku

Plánovanie nástupníctva, teda postupné odovzdávanie rodinnej firmy ďalšej generácii, je jednou z horúcich tém. Slovak Business Agency preto pripravila a vydala publikáciu Nástupníctvo v rodinných firmách – ako začať, ktorej cieľom je zdieľať skúsenosti a praktické tipy a pomôcť rodinným firmám vyhnúť sa v tomto procese zbytočným chybám. Garantom a autorom jednej z kapitol je Martin Krekáč, zakladajúci partner a chairman Jenewein Group.

read more >>