Innovation Day: Ako rásť pomocou moderných technológií?

EPPP spoluorganizátorom podujatia pre potenciálnych podnikateľov...

EPPP tím podporuje projekt Good Idea Slovakia

Slovensko vnímame ako "dobrý nápad" nielen pre investície, ale aj ako liaheň inovatívneho myslenia...

Innovation Day: Ako rásť pomocou moderných technológií?

Poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) v spolupráci so Slovak Business Agency (SBA) a s Americkou obchodnou komorou na Slovensku zorganizoval unikátne podujatie Innovation Day: Ako rásť pomocou moderných technológií?. Uskutočnilo sa 27. marca 2017 v priestoroch SBA a určené bolo záujemcom o podnikanie z radov širokej verejnosti, ktorí chcú využiť maximum príležitostí, ktoré ponúkajú moderné technológie, na naštartovanie svojho vlastného podnikania. Projekt sa realizoval v rámci programu Ministerstva hospodárstva SR na podporu internetovej ekonomiky. Jeho cieľom bolo zlepšiť podmienky na využívanie online nástrojov a popularizovať internetovú ekonomiku tak, aby vďaka zavedeniu elektronických nástrojov široká verejnosť mala možnosť zvýšiť šancu na presadenie inovatívnych a konkurencieschopných nápadov na trhu, vrátane medzinárodných trhov.

Pozvánka a program...
Tlačová informácia...


ROZVOJ PROJEKTOV

EPPP a Fipra spustili projekt Transatlantický obchod: nové príležitosti pre slovenské podniky
Aj slovenské malé a stredné podniky sa kvalitnými produktmi a službami dokážu presadiť za veľkou mlá...
» read more

Experti EPPP v projekte pre Svetovú banku a Európsku banku pre rekonštrukciu a rozvoj
Poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre...
» read more