Innovation Day: Ako rásť pomocou moderných technológií?

EPPP spoluorganizátorom podujatia pre potenciálnych podnikateľov...

EPPP tím podporuje projekt Good Idea Slovakia

Slovensko vnímame ako "dobrý nápad" nielen pre investície, ale aj ako liaheň inovatívneho myslenia...

Experti EPPP v projekte pre Svetovú banku a Európsku banku pre rekonštrukciu a rozvoj

Poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) sa prostredníctvom svojich expertov zapojil do riešiteľského tímu pokračujúceho projektu poradenskej spoločnosti Jenewein Group a Európskej banky pre rekonštrukciu a rozvoj (EBRD) v kooperácii so Svetovou bankou a s Islamskou rozvojovou bankou v oblasti analýzy legislatívneho prostredia vo verejnom obstarávaní a jeho uplatňovania v praxi v Albánsku. Experti EPPP sa vo februári 2016 zúčastnili na odbornej misii zameranej na posúdenie implementácie kontraktačných, kontrolných a kvalitatívnych mechanizmov verejného obstarávania, finančného manažmentu a manažmentu zmlúv. Tím expertov prostredníctvom štruktúrovaných dotazníkov a osobnými stretnutiami so zástupcami štátnej správy a implementačných agentúr pripravil podklady na vypracovanie záverečnej správy o stave uplatňovania princípov verejného obstarávania v Albánsku. Projektové aktivity budú ukončené v júni 2016.


ROZVOJ PROJEKTOV

EPPP a Fipra spustili projekt Transatlantický obchod: nové príležitosti pre slovenské podniky
Aj slovenské malé a stredné podniky sa kvalitnými produktmi a službami dokážu presadiť za veľkou mlá...
» read more

Experti EPPP v projekte pre Svetovú banku a Európsku banku pre rekonštrukciu a rozvoj
Poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre...
» read more