Vzniklo združenie Partneri Rodinných Firiem

Prepájame najlepšie špecializácie a referencie v poradenstve pre rodinné firmy...

EPPP tím podporuje projekt Good Idea Slovakia

Slovensko vnímame ako "dobrý nápad" nielen pre investície, ale aj ako liaheň inovatívneho myslenia...

Experti EPPP v projekte pre Svetovú banku a Európsku banku pre rekonštrukciu a rozvoj

Poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) sa prostredníctvom svojich expertov zapojil do riešiteľského tímu pokračujúceho projektu poradenskej spoločnosti Jenewein Group a Európskej banky pre rekonštrukciu a rozvoj (EBRD) v kooperácii so Svetovou bankou a s Islamskou rozvojovou bankou v oblasti analýzy legislatívneho prostredia vo verejnom obstarávaní a jeho uplatňovania v praxi v Albánsku. Experti EPPP sa vo februári 2016 zúčastnili na odbornej misii zameranej na posúdenie implementácie kontraktačných, kontrolných a kvalitatívnych mechanizmov verejného obstarávania, finančného manažmentu a manažmentu zmlúv. Tím expertov prostredníctvom štruktúrovaných dotazníkov a osobnými stretnutiami so zástupcami štátnej správy a implementačných agentúr pripravil podklady na vypracovanie záverečnej správy o stave uplatňovania princípov verejného obstarávania v Albánsku. Projektové aktivity budú ukončené v júni 2016.