Innovation Day: Ako rásť pomocou moderných technológií?

EPPP spoluorganizátorom podujatia pre potenciálnych podnikateľov...

EPPP tím podporuje projekt Good Idea Slovakia

Slovensko vnímame ako "dobrý nápad" nielen pre investície, ale aj ako liaheň inovatívneho myslenia...

Amrop partnerom seminára o rodinnom podnikaní

V súlade s ambíciou aktívne podporovať dialóg medzi rôznymi subjektmi a inštitúciami zameranými na rodinné podnikanie a rozvíjať celé spektrum nástrojov, legislatívnych zjednodušení, moderných modelov riadenia a nových prístupov využiteľných v prospech rodinných firiem sa slovenský Amrop stal partnerom seminára Prečo sú rodinné podniky na Slovensku neviditeľné?. Podujatie sa uskutočnilo 29. októbra 2014 v Hoteli Max Inn v Bratislave. V spolupráci so Slovak Business Agency a v rámci iniciatívy Európsky týždeň malého a stredného podnikania ho pripravil poradensko-analytický inštitút EPPP. Na seminári vystúpili predstavitelia verejnej správy a akademického a neziskového sektora, experti z oblasti poradenstva a zástupcovia rodinných podnikov. V rámci odborného programu sa účastníkom s témou Vrátia sa deti domov? alebo Nástupníctvo v rodinných firmách predstavil aj Mario Fondati, partner zo spoločnosti Amrop.

Štúdia Rodinné podnikanie alebo (ne)zostane to v rodine...
Program a partneri...
Tlačová správa...
Fotogaléria...
Profily hostí...
Prezentácia D. Pitoňáka...
Prezentácia Z. Kováčovej...
Prezentácia H. Knuuttila...
Prezentácia M. Fondatiho...
Prezentácia M. Krošlákovej...


ROZVOJ PROJEKTOV

EPPP a Fipra spustili projekt Transatlantický obchod: nové príležitosti pre slovenské podniky
Aj slovenské malé a stredné podniky sa kvalitnými produktmi a službami dokážu presadiť za veľkou mlá...
» read more

Experti EPPP v projekte pre Svetovú banku a Európsku banku pre rekonštrukciu a rozvoj
Poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre...
» read more