EPPP sa uchádza o 2 % z vašich daní

Ak nám venujete 2 % z vašich daní za rok 2020, prispejete
k odhaľovaniu a riešeniu problémov, ktoré sú kľúčové...

Vzniklo združenie Partneri Rodinných Firiem

Prepájame najlepšie špecializácie a referencie v poradenstve pre rodinné firmy...

Amrop partnerom seminára o rodinnom podnikaní

V súlade s ambíciou aktívne podporovať dialóg medzi rôznymi subjektmi a inštitúciami zameranými na rodinné podnikanie a rozvíjať celé spektrum nástrojov, legislatívnych zjednodušení, moderných modelov riadenia a nových prístupov využiteľných v prospech rodinných firiem sa slovenský Amrop stal partnerom seminára Prečo sú rodinné podniky na Slovensku neviditeľné?. Podujatie sa uskutočnilo 29. októbra 2014 v Hoteli Max Inn v Bratislave. V spolupráci so Slovak Business Agency a v rámci iniciatívy Európsky týždeň malého a stredného podnikania ho pripravil poradensko-analytický inštitút EPPP. Na seminári vystúpili predstavitelia verejnej správy a akademického a neziskového sektora, experti z oblasti poradenstva a zástupcovia rodinných podnikov. V rámci odborného programu sa účastníkom s témou Vrátia sa deti domov? alebo Nástupníctvo v rodinných firmách predstavil aj Mario Fondati, partner zo spoločnosti Amrop.

Štúdia Rodinné podnikanie alebo (ne)zostane to v rodine...
Program a partneri...
Tlačová správa...
Fotogaléria...
Profily hostí...
Prezentácia D. Pitoňáka...
Prezentácia Z. Kováčovej...
Prezentácia H. Knuuttila...
Prezentácia M. Fondatiho...
Prezentácia M. Krošlákovej...